Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1246-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1246-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mliečne výrobky; sušené mliečne výrobky; proteínové mliečne výrobky; kyslomliečne výrobky; mlieko; kondenzované mlieko; mliečne dezerty (mliečne výrobky); mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); kyslé mlieko; nápoje s mliečnymi acidofilnými baktériami; kefír (mliečny nápoj); acidofilné mlieko; nápoje z fermentovaného mlieka; jogurtové mlieka; smotanové nápoje; maslo; maslové krémy (mliečne výrobky); syry; smotanové syry; parené syry; údené syry; grilovacie syry; delaktózované syry; tavené syry; hrudkové mliekarenské syry; syrové torty; syrové pláty; jogurty; jogurtové dezerty (mliečne výrobky); delaktózované jogurty; jogurtové plnky (mliečne výrobky); smotana (mliečne výrobky); smotanové dezerty (mliečne výrobky); créme fraiche; smotanové nátierky; syrové nátierky; tvarohové nátierky; jogurtové nátierky; maslové nátierky; delaktózované nátierky; šľahačka; tvarohové výrobky; tvaroh; ovocné tvarohy; tvarohové dezerty (mliečne výrobky); tvarohové krémy (mliečne výrobky); tvarohové plnky (mliečne výrobky); sójové mlieko (náhradka mlieka); polievky; srvátka.
30 - Zmrzlina; mrazené smotanové krémy; mrazené krémy jogurtové; mrazené jogurty (mrazené potraviny); mrazené cukrovinky na báze mlieka, smotany, tvarohu; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje.
32 - Srvátkové nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.16, 27.01.09, 06.07.02, 06.07.01, 25.01.94, 29.01.04, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá – 2758 C (pantone), oranžová – 172 C (pantone), podklad: krémová – 7401 C 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MILSY a.s.; Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1246-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1246-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.04.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 30.04.2021 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.04.2021 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 30.04.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 30.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.05.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.05.2021 Typ Platba
POZ 1246-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku