Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1246-2013
(111)  Trademark Number  236947 
(151)  Registration Date  12.03.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1246-2013 
(220)  Application Date  18.07.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.12.2013 
(450)  Publication of Registration Date  06.05.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  07, 08, 12, 35, 37, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  07 - Stavebné stroje.
08 - Ručné nástroje a náradia.
12 - Zariadenia a vozidlá na pohyb po zemi.
35 - Obchodné poradenstvo v strojárskej oblasti; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so stavebnými mechanizmami; sprostredkovanie obchodnej činnosti so stavebnými mechanizmami.
37 - Údržba a oprava motorových vozidiel v stavebníctve; prenájom stavebných strojov a zariadení; inštalácia, údržba a opravy strojov; oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov v stavebníctve; inštalácia a opravy meracej a regulačnej techniky.
41 - Školiaca činnosť v stavebníctve. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.05.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.19, 26.04.24, 27.05.12, 27.05.24, 29.01.04, 25.03.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  BESTRENT s.r.o.; Tomášikova 10/B, 821 03 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  G & B LEGAL GROUP, s.r.o.; Tomášikova 10/B, 821 03 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number  1263910 
(800)  International Registration Date  16. 03. 2015 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2013 12/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2014 5/2014 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.10.2015 10/2015 XA3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.03.2016 3/2016 TC3M
 
POZ 1246-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.07.2013 200,00 EUR
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.09.2013 17,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 16.04.2015 100,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.12.2015 7,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1246-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 18.07.2013 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 18.07.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.07.2013 Type Payment
výsledok rešerše 20.08.2013 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.09.2013 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 30.09.2013 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.09.2013 Type Delivered
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.10.2013 Type Payment
pokyn na zverejnenie POZ 02.10.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.04.2014 Type Sent document
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 16.03.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 13.04.2015 Type Sent document
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 20.04.2015 Type Payment
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 30.04.2015 Type Sent document
vyžiadanie poplatku v CHF 30.04.2015 Type Sent document
List z OMPI 01.05.2015 Type Delivered
List z OMPI 26.05.2015 Type Delivered
Notifikácia z OMPI 10.09.2015 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 12.10.2015 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 30.11.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.11.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad vo veci zmeny majiteľa ochrannej známky 30.11.2015 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 16.12.2015 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.12.2015 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 04.02.2016 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 05.02.2016 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania (§ 9 zákona NR SR č. 145/1995 Zb.) 16.03.2016 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Type Delivered
POZ 1246-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.01.2016 BESTRENT s.r.o. BESTRENT s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku