Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1244-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1244-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 20, 25, 31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Kabelky; nákupné tašky; cestovné tašky; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); obaly na kreditné karty (náprsné tašky); peňaženky; plážové tašky; puzdrá na vizitky; vaky na nosenie dojčiat; kolieskové batožiny; cestovné kolieskové kufre; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); kufre; spoločenské kabelky; poľovnícke tašky (torby); školské tašky (aktovky); plážové tašky; plecniaky; torby.
20 - Lôžka pre domáce zvieratá; búdky pre zvieratá chované v domácnosti; podušky pre domáce zvieratá.
25 - Kostýmy; obleky; krátke kabátiky; konfekcia (odevy); župany; svetre; pulóvre; košele; košele s krátkym rukávom; klobúky; kožušiny (oblečenie); kombinézy (oblečenie); kravaty; nohavice; vrchné ošatenie; vesty; kabáty; legíny; sukne; peleríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; pyžamá; šaty; bundy; saká; plavky; kožené odevy; dámske nohavičky; vyšívané odevy; župany; obuv*; topánky*; topánky na športovanie*; členkové topánky; šnurovacie topánky; plátenná obuv; plážová obuv; gymnastické cvičky; futbalová obuv (kopačky); lyžiarska obuv; vysoká športová obuv; nízke čižmy; šnurovacie topánky; dreváky; sandále; pokrývky hlavy; šatky (na hlavu).
31 - Krmivo pre zvieratá; úžitkové domáce zvieratá; krmivo pre zvieratá chované v domácnosti; jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; nápoje pre zvieratá chované v domácnosti; ľanové semená (krmivo pre zvieratá); pieskovaný papier pre domáce zvieratá (podstielka); aromatizovaný piesok pre domáce zvieratá (podstielka). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Ervaar 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Štrbová Nela; 1.mája 407/86, 920 41 Leopoldov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holakovský Štefan, Ing.; Drobného 13, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1244-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1244-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.05.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 02.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 1244-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku