Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1242-2002
(111)  Trademark Number  203833 
(151)  Registration Date  08.09.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  25.04.2012 
(210)  Application Number  1242-2002 
(220)  Application Date  25.04.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.06.2003 
(450)  Publication of Registration Date  02.12.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 30, 39 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Bylinné čaje na lekárske účely; liečivé byliny; čaj astmatický; liečivé čaje; odtučňovacie čaje na lekárske účely; dietetické potraviny a nápoje na lekárske účely; liečivé korene; liečivé rastliny; liečivé nápoje; posilňujúce prípravky; vitamínové prípravky; žuvačky na lekárske účely.
30 - Bonbóny; čaj, bylinkové čaje a ovocné čaje vrátane ich zmesí; kakao; káva; kávové náhradky; nápoje kávové, kakaové a čokoládové; želé; žuvačky; prírodné sladidlá; potravinárske doplnky obsahujúce vitamíny, minerály a stopové prvky.
39 - Balenie, skladovanie, expedícia a preprava čajov, sušených bylín, ovocia a zeleniny, vitamínových prípravkov, nealkoholických nápojov a potravinárskych výrobkov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  REGULAVIT 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  VITTO TEA BOARD, s. r. o.; U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4; CZ 
(740)  Attorney(s)  Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária; Cyrilova 490/5, Bratislava-Ružinov 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  25.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2003 6/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2003 12/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.10.2004 10/2004 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 7/2012 ND3M
5 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 1242-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.05.2002 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2004 600,00 SKK
23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 07.06.2005 600,00 SKK
24 Pop. za Návrh na výmaz OZ 07.06.2005 2 500,00 SKK
42 Poplatok za návrh na odňatie a prepis majiteľa 25.03.2008 1 000,00 SKK
23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 16.12.2008 1 500,00 SKK
41 Poplatok - kaucia 16.12.2008 2 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.05.2012 132,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1242-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
rozhodnutie o zastavení konania Type Sent document
rozhodnutie o rozklade Type Sent document
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.04.2002 Type Delivered
Plná moc 02.05.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.05.2002 Type Payment
výsledok rešerše 14.03.2003 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 27.03.2003 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.09.2003 Type Sent document
Plná moc 25.06.2004 Type Delivered
Doklad o prevode 25.06.2004 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.06.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 03.08.2004 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.08.2004 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2004 Type Sent document
Žiadosť o opravu 30.08.2004 Type Delivered
oprava dodatku k osvedčeniu 03.09.2004 Type Sent document
Podanie návrhu na výmaz 30.05.2005 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
24 Pop. za Návrh na výmaz OZ 09.06.2005 Type Payment
23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 09.06.2005 Type Payment
zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 13.06.2005 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.07.2005 Type Delivered
Vyjadrenie k výmazu 12.10.2005 Type Delivered
Urgencia 13.10.2005 Type Delivered
Urgencia 17.10.2005 Type Delivered
menovanie, zvolanie komisie - výmaz 03.02.2006 Type Internal Letter
protokol o rokovaní komisie 03.02.2006 Type Internal Letter
protokol o hlasovaní 03.02.2006 Type Internal Letter
rozhodnutie o návrhu na výmaz - zamieta sa 07.02.2006 Type Sent document
Žiadosť inde neuvedená 15.02.2006 Type Delivered
Podanie rozkladu 13.03.2006 Type Delivered
Odôvodnenie rozkladu 18.04.2006 Type Delivered
predkladacia správa k rozkladu 12.05.2006 Type Internal Letter
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 16.05.2006 Type Sent document
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 24.05.2006 Type Sent document
Vyjadrenie k rozkladu 21.07.2006 Type Delivered
Urgencia 08.01.2007 Type Delivered
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 15.03.2007 Type Internal Letter
protokol o rokovaní komisie 15.03.2007 Type Internal Letter
protokol o hlasovaní komisie 15.03.2007 Type Internal Letter
Žiadosť inde neuvedená 07.03.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku za návrh na výmaz 17.03.2008 Type Sent document
42 Poplatok za návrh na odňatie a prepis majiteľa 27.03.2008 Type Payment
Avízo o platbe 28.03.2008 Type Delivered
zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 01.04.2008 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.05.2008 Type Delivered
Vyjadrenie k výmazu 30.07.2008 Type Delivered
Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 13.08.2008 Type Delivered
menovanie, zvolanie komisie - výmaz 23.09.2008 Type Internal Letter
protokol o rokovaní komisie 23.09.2008 Type Internal Letter
protokol o hlasovaní 23.09.2008 Type Internal Letter
rozhodnutie o návrhu na výmaz - zamieta sa 25.09.2008 Type Sent document
Podanie rozkladu 03.11.2008 Type Delivered
Podanie návrhu na výmaz - FAX 02.12.2008 Type Delivered
Podanie návrhu na výmaz 05.12.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 18.12.2008 Type Payment
41 Poplatok - kaucia 18.12.2008 Type Payment
vyžiadanie doplnenia návrhu na výmaz 31.12.2008 Type Sent document
predkladacia správa k rozkladu 20.01.2009 Type Internal Letter
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 23.01.2009 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 05.03.2009 Type Delivered
Plná moc 05.03.2009 Type Delivered
zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 31.03.2009 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.06.2009 Type Delivered
Plná moc 09.06.2009 Type Delivered
konečné predĺženie lehoty 11.06.2009 Type Sent document
Vyjadrenie k výmazu 31.07.2009 Type Delivered
menovanie, zvolanie komisie - výmaz 23.09.2009 Type Internal Letter
protokol o rokovaní komisie 23.09.2009 Type Internal Letter
protokol o hlasovaní 23.09.2009 Type Internal Letter
rozhodnutie o návrhu na výmaz - zamieta sa 29.09.2009 Type Sent document
Podanie rozkladu 30.10.2009 Type Delivered
Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 17.12.2009 Type Delivered
predkladacia správa k rozkladu 29.12.2009 Type Internal Letter
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 30.12.2009 Type Sent document
rozhodnutie o rozklade 07.04.2010 Type Sent document
vnútrospisový list 04.05.2010 Type Internal Letter
všeobecný referátnik 11.05.2010 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku za obnovu 09.05.2012 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.05.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Type Sent document
POZ 1242-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 12.08.2004 VITTO TEA BOARD, s. r. o. VITTO Tea, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 12.08.2004 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing. Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku