Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILAR







ADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1240-2013
(111)  Trademark Number  236944 
(151)  Registration Date  12.03.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1240-2013 
(220)  Application Date  17.07.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.12.2013 
(450)  Publication of Registration Date  06.05.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  06, 11 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Armatúry, kovové fitingy na potrubia na stlačený vzduch; kovové vystužovacie materiály do betónu.
11 - Kúpeľňové armatúry; vaňové príslušenstvo (armatúry). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.03.04, 26.03.06, 26.01.03, 27.05.12, 26.02.05, 27.03.15, 01.15.23, 27.05.21, 27.99.19 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  STENO SK s.r.o.; Zvolenská cesta 3751/37, 974 05 Banská Bystrica; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  17.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2013 12/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2014 5/2014 FG3M
 
POZ 1240-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.07.2013 166,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.07.2013 166,00 EUR 07.10.2014 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1240-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyjadrenie označenia 17.07.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.07.2013 Type Payment
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.07.2013 Type Payment
výsledok rešerše 31.07.2013 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.09.2013 Type Sent document
Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.09.2013 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 04.10.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.04.2014 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 19.09.2014 Type Sent document
vnútrospisový list 29.09.2014 Type Internal Letter
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Type Delivered
POZ 1240-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku