Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1238-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199882 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.04.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1238-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.04.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  165248 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.02.2001 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.05.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 11 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Mixéry, kávomlynčeky, drviče, kuchynské roboty.
09 - Žehličky.
11 - Kávovary. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PRIVEST s.r.o.; Hlavní 2, 250 70 Panenské Břežany; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 05/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2011 07/2011 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 1238-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1238-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.04.2001 Typ Doručené
1a Doklad o práve prednosti 20.04.2001 Typ Doručené
1b Plná moc 20.04.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 15.05.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.06.2001 Typ Platba
4 výsledok rešerše 20.02.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 20.02.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.08.2002 Typ Odoslané
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.04.2011 Typ Platba
8 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2011 Typ Platba
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 19.04.2011 Typ Doručené
9a Doklad o prevode/prechode 19.04.2011 Typ Doručené
9b Plná moc 19.04.2011 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.04.2011 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
12 Doplnenie materiálov 15.11.2019 Typ Doručené
12a Plná moc 15.11.2019 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.11.2019 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 27.12.2019 Typ Odoslané
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2020 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.04.2021 Typ Doručené
16a Plná moc 15.04.2021 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.04.2021 Typ Odoslané
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.04.2021 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1238-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 23.05.2011 PRIVEST s.r.o. Tvrdík Miroslav
2 Zápis alebo zmena zástupcu 23.05.2011 Patentová a známková kancelária, Kastler Anton Patentová a známková kancelária, Kastler Anton
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.12.2019 Porubčan Róbert, Ing. Patentová a známková kancelária, Kastler Anton
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku