Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1236-2013
(111)  Trademark Number  237827 
(151)  Registration Date  13.08.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1236-2013 
(220)  Application Date  16.07.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.05.2014 
(450)  Publication of Registration Date  03.10.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 18, 21, 25, 32, 41, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Papier a výrobky z papiera patriace do tejto triedy, lepenka a kartonážne výrobky patriace do tejto triedy, časopisy, tlačoviny, periodiká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, pohľadnice, papiernický tovar, pivné tácky, lepidlá pre papiernictvo alebo domácnosť, potreby pre umelcov, štetce, písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky s výnimkou prístrojov, tlačiarenské typy, štočky, obalové materiály z papiera a z plastických hmôt patriace do tejto triedy.
18 - Dáždniky; slnečníky; vychádzkové palice.
21 - Kuchynské náradie a riad, jedálenský servisy, servírovacie súpravy, taniere, výrobky pre stolovanie - všetko z nehrdzavejúcej ocele, z nehrdzavejúcej ocele, porcelánu, varného skla, keramiky a plastu, výrobky zo skla, porcelánu a keramiky pre kuchyňu, interiéry a stolovanie v reštauráciách a jedálňach, ktoré patria do tejto triedy.
25 - Pánske, dámske, detské odevy a dojčenský tovar a odevy, plavky, pyžamá, nočné košele, bielizeň, spodná bielizeň, materská nočná a spodná bielizeň, erotická bielizeň, odevy pre profesionálny aj rekreačný šport a voľný čas, obuv, športová obuv, rukavice, šály, pokrývky hlavy, opasky.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, nealkoholické pivo, ochutené pivá, nealkoholické nápoje, minerálne a šumivé vody, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, džúsy, ovocné šťavy a nápoje z nealkoholických ovocných štiav (nekvasených), šumivé ovocné nápoje (nealkoholické), nealkoholické šumivé nápoje s ovocnou šťavou.
41 - Organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie kultúrnych, zábavných, spoločenských, športových, výchovných a vzdelávacích akcií vrátane organizovania vzdelávania vo forme kurzov, školení, prednášok, konferencií, sympózií, organizovanie rekreačných podujatí a pobytov, zabezpečovanie vstupeniek k uvedeným akciám.
43 - Hostinská činnosť, ubytovacie služby, hotelové služby, prevádzkovanie penziónov, reštaurácií, barov, kaviarní, vinární, prevádzka cukrární, kaviarní, jedální, samoobslužných reštaurácií a kioskov, poskytovanie hromadného stravovania, rýchleho občerstvenia, poskytovanie občerstvenia, ubytovanie a stravovanie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  KANEC 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SMART FOR YOU a.s.; Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž; CZ 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.2014 5/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.10.2014 10/2014 FG3M
 
POZ 1236-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.07.2013 234,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1236-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.07.2013 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.07.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.07.2013 Type Payment
výsledok rešerše 31.07.2013 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 02.09.2013 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 04.11.2013 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 08.11.2013 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 10.01.2014 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 28.02.2014 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 06.03.2014 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.08.2014 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis prechodu 29.12.2022 Type Delivered
Doklad o prechode 29.12.2022 Type Delivered
Sprievodný list 29.12.2022 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 29.12.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 18.01.2023 Type Sent document
POZ 1236-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku