Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1230-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1230-2021 
(220)  Application Date  28.04.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  26.05.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 04, 05, 31, 34, 35, 41, 42, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Mandľový olej; kozmetické prípravky do kúpeľa; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); bergamotový olej; ústne vody (nie na lekárske použitie); prípravky na líčenie; vlasové vody; citrónové esenciálne oleje; kozmetické prípravky pre zvieratá; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; krémy na kožu; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); odličovacie prípravky; prípravky na čistenie zubov; éterické esencie; esenciálne (éterické) oleje; esenciálne oleje; výťažky z kvetov (parfuméria); základné zložky kvetinových parfumov; tuky na kozmetické použitie; oleje na kozmetické použitie; oleje na toaletné použitie; toaletné prípravky; šampóny; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; terpény (esenciálne oleje); kozmetické prípravky na opaľovanie; aromatické látky (esenciálne oleje); aromatické prísady do nápojov (esenciálne oleje); šampóny pre zvieratá chované v domácnosti (neliečivé toaletné prípravky); masážne gély (nie na lekárske použitie); balzamy (nie na lekárske použitie); ochranné prípravky na opaľovanie; prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); vlasové kondicionéry; potravinárske aromatické prísady (esenciálne oleje); fytokozmetické prípravky; bylinkové výťažky na kozmetické použitie; šampóny pre zvieratá (neliečivé hygienické prípravky); vaginálne výplachové roztoky na osobnú hygienu alebo dezodoráciu; kozmetické prípravky pre deti; micelárna voda; zubné pasty.
04 - Včelí vosk; priemyselný slnečnicový olej.
05 - Čaj proti astme; masti proti omrzlinám na farmaceutické použitie; prípravky proti hemoroidom; prípravky na ničenie suchej hniloby; protiparazitické prípravky; antiseptické prípravky; antidiuretiká (lieky na znižovanie tvorby moču); bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; náplasti na kurie oká; prípravky na kyslíkové kúpele; terapeutické prípravky do kúpeľa; balzamy na lekárske použitie; liečivé cukríky; prípravky na ošetrenie popálenín; chemickofarmaceutické prípravky; netabakové cigarety na lekárske použitie; vitamínové prípravky; farmaceutické prípravky na spáleniny od slnka; prostriedky na prečistenie tráviaceho ústrojenstva; drogy na lekárske použitie; tinktúry (farmaceutické prípravky); estery na farmaceutické použitie; étery na farmaceutické použitie; liečivá posilňujúce nervovú sústavu; oleje na lekárske použitie; liečivé rastliny; tekuté masti (linimenty); žuvačky na lekárske použitie; masti na lekárske použitie; tinktúry na lekárske použitie; séra; roztoky na veterinárne použitie; masti na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; bylinkové čaje na lekárske použitie; čapíky; terpentínový olej na farmaceutické použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; masti na slnečné popáleniny; liečivé kúpeľové soli; gáfrový olej na lekárske použitie; lieky pre humánnu medicínu; lieky pre veterinárnu medicínu; byliny na fajčenie na lekárske použitie; ricínový olej na lekárske použitie; biologické prípravky na zverolekárske použitie; enzýmy na lekárske použitie; enzýmy na zverolekárske použitie; enzymatické prípravky na lekárske použitie; enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; výživové doplnky; pomocné látky (adjuvanciá) na lekárske použitie; výživové doplnky pre zvieratá; výživové doplnky z ľanových semien; výživové doplnky z ľanového oleja; propolisové výživové doplnky; peľové výživové doplnky; enzýmové výživové doplnky; glukózové výživové doplnky; prípravky na liečbu akné; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; fytoterapeutické prípravky na lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; imunostimulátory; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; šampóny s liečivými účinkami; toaletné prípravky s liečivými účinkami; šampóny s liečivými účinkami pre zvieratá chované v domácnosti; potravinové doplnky s kozmetickými účinkami; liečivé zubné pasty; konope na lekárske použitie; marihuana na lekárske použitie.
31 - Krmivo pre zvieratá; peľ (surovina); posilňujúce prípravky pre zvieratá; krmivo pre zvieratá chované v domácnosti; konope (rastlina); nespracované konope.
34 - Byliny na fajčenie.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; komerčné lobistické služby; poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo reklamné účely.
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; titulkovanie; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how.
42 - Chemické analýzy; kontroly kvality; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); vedecké laboratórne služby; vedecký výskum; lekársky výskum.
44 - Farmaceutické poradenstvo; zdravotné poradenstvo; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.04, 24.17.02, 26.01.19, 26.02.19, 26.01.14, 27.01.12, 02.03.05, 02.03.23, 26.02.12, 26.01.05 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Inštitút CBD s.r.o.; M. R. Štefánika 35, 920 01 Hlohovec 1; SK 
(740)  Attorney(s)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 BA3M
 
POZ 1230-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1230-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.04.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 28.04.2021 Type Delivered
1b Plná moc 28.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 29.04.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 06.05.2021 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 06.05.2021 Type Internal Letter
POZ 1230-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku