Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1229-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1229-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Cestoviny; mandľové cesto; badián; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; aromatické prípravky do potravín; nekysnutý chlieb; sucháre; sušienky; keksy; mätové cukríky; cukríky; oblátky; sladké žemle; zákusky, koláče; prípravky z obilnín; marcipán; chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske výrobky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; palacinky; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); zahusťovacie prípravky na varenie; kurkuma (potravina); prírodné sladidlá; perníky, medovníky; múka; fazuľová múka; kukuričná múka; horčicová múčka; jačmenná múka; sójová múka; pšeničná múka (výražková); škrob (potraviny); droždie do cesta; fondán (cukrovinky); cukrárske aromatické prísady (okrem esenciálnych olejov); prášok do pečiva; cestá na koláče; krúpy (potraviny); kvások; droždie; mandľové pusinky (jemné pečivo); makaróny; mletá kukurica; pražená kukurica; chlieb; maltóza; melasa; melasový sirup; med; lúpaný jačmeň; rezance; plnené koláče; mletý jačmeň; sendviče; pastilky (cukrovinky); jemné pečivárske výrobky; pečivo (rožky); pizza; zemiaková múčka (potraviny); pralinky; ravioly; pšeničná krupica; špagety; tapioka; tapioková múka; torty; zvitky (cestoviny); pečivo s mäsovou náplňou; paštéty zapekané v ceste; prípravky na zjemňovanie mäsa na domáce použitie; mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; potravinárske príchute okrem esenciálnych olejov; aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov); mletý ovos; lúpaný ovos; ovsené potraviny; ovsené vločky; ovsený výražok (múka); tyčinky so sladkým drievkom (cukrovinky); kandis (na povrch cukroviniek); obilninové vločky; marináda (chuťové prísady); kuskus; sladové výťažky (potraviny); slad (potraviny); včelia kašička; suši; slané pečivo (krekery); anglický krém; ovocné želé (cukrovinky); müsli; ryžové koláče; jarné závitky (ázijské predjedlo); tacos (mexické jedlo); kukuričné placky (tortilly); strúhanka; tabbouleh (libanonský šalát); chalva; quiches (slaný koláč); mäsové šťavy; pasta zo sójových bôbov (chuťové prísady); obilninové chuťovky; ryžové chuťovky; instantná kukuričná kaša (s vodou alebo s mliekom); kukuričná krupica; práškové droždie; jedlá z rezancov; polevy na koláče; čokoládové peny; penové zákusky (cukrovinky); ovocné omáčky; marinády; syrové sendviče (cheeseburgers); pesto (bazalková omáčka); polevy na šunku; ľanové semená na prípravu jedál (koreniny); obilné klíčky (potraviny); cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; vínny kameň na prípravu jedál; gluténové prísady na kuchárske použitie; omáčky na cestoviny; cereálne tyčinky; cestá na jedlá; cestá na zákusky; vareniki (ukrajinské pirohy); peľmene (ruské mäsové knedličky); čokoládové cukrárske ozdoby; cukrovinkové cukrárske ozdoby; mliečna ryžová kaša; mleté orechy; posekaný cesnak (chuťové prísady); baozi (čínske parené buchty); ryžové cesto na prípravu jedál; jiaaozi (čínske pirohy); ramen (japonské rezancové polievky); okonomiyaki (japonské obložené placky); zmesi na prípravu okonomiyaki (japonské obložené placky); burritos (mexické plnené placky); gimbap (kórejské ryžové jedlo).
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; aranžovanie výkladov; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom predajných automatov; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; marketing; telemarketingové služby; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; správa spotrebiteľských vernostných programov.
39 - Automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; balenie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; expedičné služby; sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; doručovacie služby (správy alebo tovar); informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; prenájom skladovacích kontajnerov; doručovacie služby; distribúcia tovarov na dobierku; logistické služby v doprave; balenie darčekov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Zdravie z pece 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZDRAVIE Z PECE, s.r.o.; Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s.r.o.; Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1229-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1229-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.04.2021 Typ Doručené
1a Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 29.04.2021 Typ Doručené
1b Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 29.04.2021 Typ Doručené
1c Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 29.04.2021 Typ Doručené
1d Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 29.04.2021 Typ Doručené
1e Osvedčovacia doložka 29.04.2021 Typ Doručené
1f Plná moc 29.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 07.05.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.05.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 11.05.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 12.05.2021 Typ Interné listy
POZ 1229-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku