Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1228-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1228-2021 
(220)  Application Date  29.04.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  41, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
44 - Lekárske služby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01, 27.03.01, 02.01.94, 02.01.08, 27.05.19, 27.05.15, 26.07.03, 27.99.22 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Gašpárek Ivana; Jahodová 13, 911 05 Trenčín 5; SK;
Gašpárek Milan; Udiča 487, 018 01 Udiča; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 1228-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1228-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.04.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 29.04.2021 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 29.04.2021 Type Delivered
1c Vyjadrenie označenia 29.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 29.04.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.05.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.05.2021 Type Sent document
POZ 1228-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku