Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1225-93
(111)  Trademark Number  177238 
(151)  Registration Date  05.12.1996 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  21.07.2013 
(210)  Application Number  1225-93 
(220)  Application Date  21.07.1993 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  05.03.1997 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 17 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Chemické výrobky na použitie v priemysle, nespracované, umelé a syntetické živice, plasty v práškovom, tekutom alebo pastovom stave, adhézne substancie na použitie v priemysle; prírodný a syntetický kaučuk, výrobky vyrobené z uvedených materiálov, plasty v doskovom, blokovom a prútovom tvare, všetko na použitie vo výrobe, baliace, vyplňovacie alebo izolačné materiály.
17 - Chemické výrobky na použitie v priemysle, nespracované, umelé a syntetické živice, plasty v práškovom, tekutom alebo pastovom stave, adhézne substancie na použitie v priemysle; prírodný a syntetický kaučuk, výrobky vyrobené z uvedených materiálov, plasty v doskovom, blokovom a prútovom tvare, všetko na použitie vo výrobe, baliace, vyplňovacie alebo izolačné materiály. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  KRATON 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kraton Polymers Research B. V.; Asterweg 19A1, 1031 HL Amsterdam; NL 
(740)  Attorney(s)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  21.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.03.1997 3/1997 FG3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.07.2003 7/2003 PC3M
3 Obnovené ochranné známky 08.06.2004 6/2004 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.04.2013 4/2013 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
 
POZ 1225-93
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.04.2003 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.03.2004 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.01.2013 133,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.01.2013 7,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1225-93
S/N Item Name Date Type Document Payment
výsledok rešerše Type Internal Letter
Prihláška OZ 21.07.1993 Type Delivered
F0011 Popl. za prihlášku 03.08.1993 Type Payment
výsledok rešerše 12.10.1993 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 27.11.1996 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.02.1997 Type Sent document
Plná moc 17.04.2003 Type Delivered
Doklad o prevode 17.04.2003 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.04.2003 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.05.2003 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 21.05.2003 Type Sent document
Plná moc 23.05.2003 Type Delivered
Plná moc 06.06.2003 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.06.2003 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o opravu 27.06.2003 Type Delivered
oprava dodatku k osvedčeniu 02.07.2003 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.03.2004 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2004 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.11.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 02.11.2012 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.11.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 02.11.2012 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 07.01.2013 Type Sent document
vyžiadanie poplatku za obnovu 07.01.2013 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.01.2013 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.01.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.11.2022 Type Delivered
POZ 1225-93
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 05.05.2003 Kraton Polymers Research B. V. Shell International Petroleum Company Limited
2 Zápis alebo zmena zástupcu 05.05.2003 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.02.2013 Kraton Polymers Research B. V. Kraton Polymers Research B. V.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku