Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1224-2002
(111)  Trademark Number  203829 
(151)  Registration Date  08.09.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  25.04.2012 
(210)  Application Number  1224-2002 
(220)  Application Date  25.04.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.06.2003 
(450)  Publication of Registration Date  02.12.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  03 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Výrobky na osobnú starostlivosť, ako sú mydlá, telové prípravky na umývanie, sprchovacie prípravky a prípravky do kúpeľa, ako sú sprchovacie gély, oleje do kúpeľa, peny do kúpeľa; tekuté mydlá na ruky, telové oleje, oleje na pleť a pokožku, lotiony a krémy; vlasové produkty, ako sú šampóny, kondicionéry, vlasové lotiony; kozmetické prípravky, esenciálne oleje a voňavkárske výrobky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.22, 27.05.11, 26.01.22, 27.05.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware Corporation; 300 Park Avenue, New York, NY 10022; US 
(740)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  25.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2003 6/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2003 12/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 9/2012 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 1224-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.04.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.04.2012 132,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1224-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc 25.04.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.04.2002 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 25.04.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.05.2002 Type Payment
výsledok rešerše 14.03.2003 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 27.03.2003 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.09.2003 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.03.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.04.2012 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 23.04.2012 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 19.06.2012 Type Delivered
Plná moc 19.06.2012 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Type Sent document
POZ 1224-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku