Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1221-99
(111)  Trademark Number  210479 
(151)  Registration Date  09.08.2005 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  14.05.2019 
(210)  Application Number  1221-99 
(220)  Application Date  14.05.1999 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.04.2002 
(450)  Publication of Registration Date  03.11.2005 
(511)  International Classification of Goods and Services  41 
(511)  List of Classified Goods and Services  41 - Organizovanie číselných lotérií. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  04.05.03, 26.04.14, 26.04.18, 26.04.22 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, modrá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  14.05.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.04.2002 04/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2005 11/2005 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.08.2009 08/2009 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.08.2009 08/2009 ND3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
6 Obnovené ochranné známky 02.04.2019 04/2019 ND3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 1221-99
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1221-99
S/N Item Name Date Type Document
1 Prihláška OZ 14.05.1999 Type Delivered
2 všeobecný spis - chýba ZTS/znenie/vyobrazenie Type Internal Letter
3 F0011 Popl. za prihlášku Type Payment
4 Vyjadrenie označenia 19.07.1999 Type Delivered
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.04.2000 Type Sent document
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.04.2000 Type Delivered
7 výsledok rešerše 22.01.2002 Type Internal Letter
8 pokyn na zverejnenie POZ 22.01.2002 Type Internal Letter
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.07.2002 Type Delivered
10 Avízo o platbe 01.07.2002 Type Delivered
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 02.07.2002 Type Payment
12 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 12.07.2002 Type Sent document
13 Vyjadrenie k námietkam 18.07.2002 Type Delivered
14 všeobecný referátnik 16.08.2002 Type Sent document
15 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 18.01.2005 Type Sent document
16 Vyjadrenie k námietkam 20.01.2005 Type Delivered
17 Podanie rozkladu 21.02.2005 Type Delivered
18 predkladacia správa k rozkladu 23.02.2005 Type Internal Letter
19 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 24.02.2005 Type Sent document
20 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 24.02.2005 Type Sent document
21 Vyjadrenie k rozkladu 20.04.2005 Type Delivered
22 Urgencia 20.04.2005 Type Delivered
23 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 30.06.2005 Type Internal Letter
24 protokol o rokovaní komisie 30.06.2005 Type Internal Letter
25 protokol o hlasovaní komisie 30.06.2005 Type Internal Letter
26 rozhodnutie o rozklade 12.07.2005 Type Sent document
27 pokyn na zápis po zverejnení 08.08.2005 Type Internal Letter
28 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.08.2005 Type Sent document
29 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.04.2009 Type Delivered
30 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.04.2009 Type Delivered
31 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.05.2009 Type Payment
32 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.05.2009 Type Payment
33 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Type Sent document
34 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Type Delivered
34a Plná moc 08.10.2010 Type Delivered
34b Zmluva 08.10.2010 Type Delivered
35 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Type Payment
36 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Type Sent document
37 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.01.2019 Type Delivered
38 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.02.2019 Type Sent document
39 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.02.2019 Type Payment
40 dodatok k osvedčeniu OZ 04.03.2019 Type Sent document
41 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Type Delivered
41a Plná moc 16.05.2019 Type Delivered
42 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Type Sent document
43 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Type Delivered
43a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
43b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
43c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
43d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
43e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
43f Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
44 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Type Payment
45 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2021 Type Sent document
POZ 1221-99
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.06.2009 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku