Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1219-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1219-2021 
(220)  Application Date  28.01.2016 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 35, 36 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy).
35 - Maloobchodné služby, akým sú menovite, maloobchodný a elektronický maloobchodný predaj tovaru tretích strán, predaj prostredníctvom webovej stránky, elektronickej komunikácie a/alebo mobilných aplikácií v oblasti tovaru, akým sú potraviny,; nápoje, potravinové doplnky, športové náčinie, športové príslušenstvo, odevy, obuv, okuliare, šperky, časomerné nástroje, optické výrobky, kozmetické výrobky, kozmetické prípravky, kozmetické výrobky, počítačový hardvér, počítačový softvér,; fotografické vybavenie, záhradné potreby, potreby pre domáce zvieratá, tlačoviny, vzdelávacie potreby, nahratý obsah, hudobné súbory s možnosťou stiahnutia, elektronické publikácie s možnosťou stiahnutia, batožina, tašky, náčinie na varenie, lekárske prístroje, lekárske potreby, domáce elektrické a elektronické zariadenia, stroje do domácnosti, vozidlá; dražobné služby, služby elektronických fór; riadková inzercia.
36 - Služby v oblasti finančníctva. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  THUMBTACK 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  E.G. Tiger Outsourcing, Ltd.; PO Box 18141, Jerusalem 91181; IL 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 1219-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1219-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o čiastočnú premenu CTM na národnú prihlášku 29.04.2021 Type Delivered
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 30.04.2021 Type Sent document
POZ 1219-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku