Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1218-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1218-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 32, 33, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Cestoviny; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); kávové príchute; nekysnutý chlieb; sucháre; sušienky, keksy; sušienky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; káva; nepražená káva; zákusky, koláče; karamelky (cukríky); čaj; čokoláda; marcipán; cukrovinky; cukrárske výrobky; smotanové zmrzliny; palacinky; perníky, medovníky; fondán (cukrovinky); keksy; cestá na koláče; ľad (prírodný alebo umelý); ľad do nápojov; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; mandľové pusinky (jemné pečivo); makaróny; chlieb; rezance; plnené koláče; sendviče; pastilky (cukrovinky); jemné pečivárske výrobky; sušienky; pečivo (rožky); pizza; pralinky; ravioly; šerbety (zmrzlinové nápoje); špagety; torty; zvitky (cestoviny); pečivo s mäsovou náplňou; paštéty zapekané v ceste; zmrzliny; mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; pikantné zeleninové omáčky (chuťové prísady); slané pečivo (krekery); chutneys (koreniny); ľadový čaj; čajové nápoje; quiches (slaný koláč); obilninové chuťovky; jedlá z rezancov; čokoládové peny; penové zákusky (cukrovinky); syrové sendviče (cheeseburgers); pesto (bazalková omáčka); omáčky na cestoviny; cestá na jedlá; cestá na zákusky.
32 - Pivo; sladové pivo; nealkoholické ovocné nápoje; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); lítiová voda; minerálne vody (nápoje); sódová voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; zeleninové džúsy (nápoje); hroznový mušt (nekvasený); sóda; nealkoholické nápoje; sýtené vody; nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový mušt; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; pivové koktaily; proteínové nápoje pre športovcov; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou.
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; aperitívy; destilované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); koktaily; digestíva (liehoviny a likéry); víno; džin; likéry; liehoviny; brandy, vínovica; vodnár (matolinové víno); hruškový mušt (alkoholický); whisky; liehové esencie; alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím; rum; vodka; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom).
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; hotelierske služby; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.25, 26.11.08, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.13, 29.01.01, 27.05.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  farebná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna: R: 26 G: 23 B: 27 HEX kód farby: #1A171B C: 73% M: 70% Y: 62% K: 78%; červená: R: 173 G: 7 B: 61 HEX kód farby: #AD073D C: 22% M: 100% Y: 71% K: 13%  
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PROVINO s.r.o.; Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  SP & R s. r. o; Maróthyho 6, 811 06 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1218-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1218-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 28.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.04.2021 Typ Doručené
3 Žiadosť inde neuvedená 30.04.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
5 výsledok rešerše 07.05.2021 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 07.05.2021 Typ Interné listy
POZ 1218-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku