Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1215-2013
(111)  Trademark Number  236425 
(151)  Registration Date  17.01.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1215-2013 
(220)  Application Date  15.07.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2013 
(450)  Publication of Registration Date  04.03.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  33 
(511)  List of Classified Goods and Services  33 - Hroznové vína z rôznych odrôd viniča ušľachtilého, šumivé víno. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  19.07.01, 19.07.17, 19.07.09, 25.01.17, 25.01.09, 25.01.15, 25.01.99, 07.01.01, 07.01.24, 29.01.02, 29.01.01, 29.01.03, 26.01.05, 26.02.01, 27.05.15, 25.07.07, 25.07.01, 26.01.19, 26.01.20, 27.05.13 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, zlatá, sivá, žltá, fľaškovo zelená, červená, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.; Cintorínska 31, 951 93 Topoľčianky; SK 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Miroslav Budaj, advokát; Miletičova 71, 821 09 Bratislava 2; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  15.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
 
POZ 1215-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.07.2013 166,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.08.2013 166,00 EUR 30.07.2014 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1215-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 15.07.2013 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 15.07.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.07.2013 Type Payment
výsledok rešerše 06.08.2013 Type Internal Letter
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.08.2013 Type Payment
pokyn na zverejnenie POZ 07.08.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 14.07.2014 Type Sent document
vnútrospisový list 23.07.2014 Type Internal Letter
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.11.2022 Type Delivered
POZ 1215-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku