Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1213-2007
(111)  Trademark Number  221534 
(151)  Registration Date  13.05.2008 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1213-2007 
(220)  Application Date  04.07.2007 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.02.2008 
(450)  Publication of Registration Date  07.07.2008 
(511)  International Classification of Goods and Services  10, 16, 20, 24, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  10 - Nábytok špeciálne vyrobený na lekárske účely, ortopedické výrobky uvedené v tejto triede, ortopedické matrace, matrace na lekárske účely, nafukovacie matrace na lekárske účely, vyhrievané elektrické podušky, prikrývky a matrace na lekárske účely.
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové propagačné materiály, informačné brožúry, letáky, prospekty, tlačivá, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny, časopisy, tlačivá a kancelárske potreby uvedené v tejto triede, kancelárska technika uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto triede.
20 - Nábytok, kancelársky nábytok, chaise longue (čalúnené kreslo), nekovové kreslá, nekovové postele, nekovové taburetky, nekovové rozkladacie ležadlá, pohovky, nekovové kolísky, nekovové koše, stoly, stoličky, lavice, pulty, stolárske výrobky, stolíky, zrkadlá, rámy, regály, matrace, podušky, police, sedadlá, vešiaky na odevy a šaty, interiérové žalúzie, rakvy, vitríny, nekovové debny, nekovové nádoby, nekovové schránky, nekovové hrany a kostry na nábytok, drevené obaly na fľaše, drevené prepravky na fľaše, drevené sudy na stáčanie vína, nekovové trámy.
24 - Stolové textílie, čalúnnické látky, dverové umelohmotné závesy, poťahy na nábytok, obliečky na matrace, obliečky na vankúše, záclonky, textilné závesy, textilné utierky, vlajky, bavlnené textílie, cestovné prikrývky, brokáty, damask, drožet, esparto, flanel, flauš, gáza, látky z hodvábu, hrubé plátno, jutová látka, potlačený kartún, konopné tkaniny, krep, krepon, ľanové tkaniny, marabut, moleskin, mušelín, ramié, zamat, zefír, žerzej.
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti nábytkárskeho priemyslu, textilného priemyslu, odevného priemyslu a módneho priemyslu; s nábytkom, matracmi, ortopedickými výrobkami, s výrobkami z papiera, s gumou a výrobkami z gumy, s plastmi a výrobkami z plastov, s kožou a výrobkami z kože, so sklom a s výrobkami zo skla a porcelánu, s textíliami a textilnými výrobkami, s odevmi a obuvou; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy; predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja, obchodný alebo podnikateľský prieskum. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Bed & Bed 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  L.C.MANAGER, s.r.o.; Župčany 176, 080 01 Župčany; SK 
(740)  Attorney(s)  GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  04.07.2017 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  04.07.2017 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.02.2008 02/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.07.2008 07/2008 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 01.06.2018 06/2018 MA3M
4 Opravy mien 27.10.2021 20/2021 TB3M
 
POZ 1213-2007
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1213-2007
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 04.07.2007 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.07.2007 Type Delivered
2a Plná moc 09.07.2007 Type Delivered
2b Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.07.2007 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.07.2007 Type Payment
4 výsledok rešerše 16.08.2007 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 20.08.2007 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 22.10.2007 Type Delivered
7 Odpoveď na správu úradu 24.10.2007 Type Delivered
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.10.2007 Type Delivered
8 pokyn na zverejnenie POZ 26.11.2007 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.05.2008 Type Sent document
10 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 30.09.2021 Type Delivered
11 všeobecný referátnik 12.10.2021 Type Sent document
POZ 1213-2007
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku