Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1212-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  220852 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.07.2017 
(210)  Číslo prihlášky  1212-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.07.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.12.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 16, 20, 24, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Nábytok špeciálne vyrobený na lekárske účely, ortopedické výrobky uvedené v tejto triede, ortopedické matrace, matrace na lekárske účely, nafukovacie matrace na lekárske účely, vyhrievané elektrické podušky, prikrývky a matrace na lekárske účely.
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové propagačné materiály, informačné brožúry, letáky, prospekty, tlačivá, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny, časopisy, tlačivá a kancelárske potreby uvedené v tejto triede, kancelárska technika uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto triede.
20 - Nábytok, kancelársky nábytok, chaise longue (čalúnené kreslo), nekovové kreslá, nekovové postele, nekovové taburetky, nekovové rozkladacie ležadlá, pohovky, nekovové kolísky, nekovové koše, stoly, stoličky, lavice, pulty, stolárske výrobky, stolíky, zrkadlá, rámy, regály, matrace, podušky, police, sedadlá, vešiaky na odevy a šaty, interiérové žalúzie, rakvy, vitríny, nekovové debny, nekovové nádoby, nekovové schránky, nekovové hrany a kostry na nábytok, drevené obaly na fľaše, drevené prepravky na fľaše, drevené sudy na stáčanie vína, nekovové trámy.
24 - Stolové textílie, čalúnnické látky, dverové umelohmotné závesy, poťahy na nábytok, obliečky na matrace, obliečky na vankúše, záclonky, textilné závesy, textilné utierky, vlajky, bavlnené textílie, cestovné prikrývky, brokáty, damask, drožet, esparto, flanel, flauš, gáza, látky z hodvábu, hrubé plátno, jutová látka, potlačený kartún, konopné tkaniny, krep, krepon, ľanové tkaniny, marabut, moleskin, mušelín, ramié, zamat, zefír, žerzej.
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti nábytkárskeho priemyslu, textilného priemyslu, odevného priemyslu a módneho priemyslu; s nábytkom, matracmi, ortopedickými výrobkami, s výrobkami z papiera, s gumou a výrobkami z gumy, s plastami a výrobkami z plastov, s kožou a výrobkami z kože, so sklom a s výrobkami zo skla a porcelánu, s textíliami a textilnými výrobkami, s odevmi a obuvou; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy; predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja, obchodný alebo podnikateľský prieskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.03.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  L.C.MANAGER, s.r.o.; Župčany 176, 080 01 Župčany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.12.2007 12/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2008 05/2008 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.08.2017 08/2017 ND3M
4 Opravy mien 27.10.2021 20/2021 TB3M
 
POZ 1212-2007
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1212-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 04.07.2007 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.07.2007 Typ Doručené
2a Plná moc 09.07.2007 Typ Doručené
2b Vyjadrenie označenia 09.07.2007 Typ Doručené
2c Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.07.2007 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.07.2007 Typ Platba
4 výsledok rešerše 16.08.2007 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.09.2007 Typ Odoslané
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 17.09.2007 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 20.09.2007 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.04.2008 Typ Odoslané
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.04.2017 Typ Platba
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.04.2017 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 21.06.2017 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 30.09.2021 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1212-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku