Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1211-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1211-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 11, 28, 35, 36, 37, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Vysávače; robotické čističe na domáce použitie.
09 - Smartfóny; kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; ochranné fólie na smartfóny; slúchadlá; telefónne mikrofóny; handsfree mikrofóny pre mobilné telefóny; stiahnuteľné počítačové hry; počítačové hry (softvér); videohry (počítačové hry) v podobe počítačových programov zapísaných na dátových nosičoch; pamäťové karty zariadení na videohry; stiahnuteľné elektronické peňaženky; prenosné počítače; tablety (prenosné počítače); notebooky (prenosné počítače); počítačové pamäte; počítače; nabraté počítačové programy; počítačové klávesnice; periférne zariadenia počítačov; počítačový hardvér; čipy (mikroprocesorové doštičky); mikroprocesory; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); procesory; (centrálne procesorové jednotky); USB kľúče; televízne prijímače; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; čítačky elektronických kníh; elektronické publikácie (sťahovateľné); alarmy; elektrické signalizačné zvončeky; elektrické zámky; digitálne meteorologické stanice; meteorologické prístroje; váhy s analyzátormi telesnej hmotnosti; merače tlaku (tlakomery); teplomery; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); satelitné navigačné prístroje; videokamery; smart prstene; inteligentné okuliare; inteligentné hodinky.
11 - Elektrické žiarovky; elektrické lampy; sterilizátory; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; zariadenia na filtrovanie vzduchu; zariadenia na osvieženie vzduchu.
28 - Ovládače na počítačové hry (džojstiky); ochranné fólie na displeje prenosných elektronických hier; ovládače hracích konzol; vreckové hry s LCD displejom; vreckové herné konzoly; prenosné hry a hračky so vstavanými telekomunikačnými funkciami.
35 - Obchodné riadenie maloobchodných predajní; maloobchodné služby týkajúce sa smartfónov; maloobchodné služby s počítačovým softvérom; maloobchodné služby s počítačovým hardvérom; maloobchodné služby týkajúce sa mobilných telefónov; maloobchodné služby týkajúce sa nositeľnej elektroniky; maloobchodné služby týkajúce sa smart hodiniek; maloobchodný predaj predplatených kariet tretích strán pre nákup multimediálneho obsahu.
36 - Služby elektronickej peňaženky (platobné služby).
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačového hardvéru.
38 - Prenos digitálnych súborov; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby).
41 - Online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PGS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Arašid spol. s r.o.; Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1211-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1211-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.04.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 28.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
POZ 1211-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku