Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1198-2022
(111)  Trademark Number  258686 
(151)  Registration Date  18.10.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  18.10.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1198-2022 
(220)  Application Date  06.06.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  13.07.2022 
(450)  Publication of Registration Date  10.11.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  32, 33, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové pivo; mušty; chmeľové výťažky na výrobu piva; ochutené pivo; pivové koktaily; jačmenné pivo.
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; aperitívy; destilované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); medovina; alkoholické nápoje s ovocím.
41 - Zábava; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie plesov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; vzdelávanie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  PaB Nájdeš v každom dobrom [pub]e 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Pálffy Brauerei, s. r. o.; Prostredná 13/49, Svätý Jur 
(740)  Attorney(s)  Slezák Dominik, Mgr.; Mierová 1746/2, Pezinok 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.06.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.07.2022 13/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.11.2022 21/2022 FG3M
 
POZ 1198-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.06.2022 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1198-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.06.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 06.06.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Type Delivered
výsledok rešerše 22.06.2022 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.10.2022 Type Sent document
POZ 1198-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku