Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1187-2022
(111)  Trademark Number  258732 
(151)  Registration Date  19.10.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  19.10.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1187-2022 
(220)  Application Date  06.06.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  13.07.2022 
(450)  Publication of Registration Date  10.11.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  33, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  33 - Víno.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); kaviarne; bary (služby). 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Hey You 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Hey You, s. r. o.; Prostredná 13/49, Svätý Jur 
(740)  Attorney(s)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.06.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.07.2022 13/2022 BA3M
2 Zmeny v zozname tovarov a služieb 10.11.2022 21/2022 XD3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 10.11.2022 21/2022 FH3M
 
POZ 1187-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.06.2022 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1187-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.06.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 06.06.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Type Delivered
Doplnenie materiálov 08.06.2022 Type Delivered
Plná moc 08.06.2022 Type Delivered
výsledok rešerše 20.06.2022 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.09.2022 Type Delivered
Plná moc 22.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 23.09.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise zmeny 10.10.2022 Type Sent document
Žiadosť o zúženie ZTS 10.10.2022 Type Delivered
všeobecný referátnik 13.10.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.10.2022 Type Sent document
POZ 1187-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 10.10.2022 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Slezák Dominik, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku