Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1187-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1187-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  21, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; kuchynský riad a náradie okrem príborov; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem štetcov pre výtvarníkov; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža, cestoviny a rezance; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; čokoláda; smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky a iné chuťové prísady; konzumný ľad. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  29.01.07, 27.05.13, 27.05.09, 27.05.24, 27.05.15, 11.03.18, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, hnedá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MATTEO CUCINA s.r.o.; Kováčska 69, 040 01 Košice 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o.; Žižkova 4E, 040 01 Košice 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1187-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1187-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.04.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 23.04.2021 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 23.04.2021 Typ Doručené
1c Osvedčovacia doložka 23.04.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 23.04.2021 Typ Doručené
1e Osvedčovacia doložka 23.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
POZ 1187-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku