Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1175-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1175-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.07.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; výživové doplnky a dietetické prípravky; liečivé výživové doplnky; proteínové výživové doplnky (neliečivé); potravinové doplnky na zverolekárske účely; výživové prísady do krmív pre zvieratá na nelekárske účely; potravinové doplnky do krmiva pre zvieratá; neliečivé prísady pre výživné účely do krmiva pre zvieratá; prísady do krmiva pre zvieratá; chemické prípravky na lekárske a zverolekárske účely; biologické prípravky na lekárske a veterinárne účely; prípravky používané ako neliečivé prísady do krmiva pre zvieratá; liečivé potraviny, ktoré podporujú udržiavanie rovnováhy črevnej mikroflóry; liečivé potravinové doplnky, ktoré podporujú udržiavanie rovnováhy črevnej mikroflóry. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BACTOLIFE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bactolife ApS, c/o DTU Science Park; Diplomvej 381, DK-2800 Kongens Lyngby; DK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1175-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1175-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o čiastočnú premenu CTM na národnú prihlášku 02.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.06.2022 Typ Doručené
výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 06.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 04.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 04.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 04.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2022 Typ Doručené
Preklad žiadosti o čiastočnú premenu CTM na národnú prihlášku 04.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 04.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 04.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 04.08.2022 Typ Odoslané
POZ 1175-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku