Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1170-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1170-2021 
(220)  Application Date  23.04.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  26.05.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  30, 35, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  30 - Sušienky, keksy; káva.
35 - Subdodávateľské služby (obchodné služby); obchodné sprostredkovateľské služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Vespina 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MELLAR, s.r.o.; Blagoevova 9, 851 04 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Attorney(s)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 BA3M
 
POZ 1170-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1170-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 23.04.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.04.2021 Type Payment
4 Doplnenie materiálov 28.04.2021 Type Delivered
4a Osvedčovacia doložka 28.04.2021 Type Delivered
4b Plná moc 28.04.2021 Type Delivered
4c Plná moc 28.04.2021 Type Delivered
4d Plná moc 28.04.2021 Type Delivered
5 výsledok rešerše 29.04.2021 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 30.04.2021 Type Internal Letter
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 25.08.2021 Type Delivered
7a Sprievodný list 25.08.2021 Type Delivered
7b Príloha inde neuvedená 25.08.2021 Type Delivered
7c Príloha inde neuvedená 25.08.2021 Type Delivered
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 31.08.2021 Type Payment
9 Doplnenie námietok 02.09.2021 Type Delivered
9a Plná moc 02.09.2021 Type Delivered
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 21.09.2021 Type Sent document
11 Informácia o WIN-WIN Track 21.09.2021 Type Sent document
12 Žiadosť inde neuvedená 19.11.2021 Type Delivered
12a Odôvodnenie žiadosti 19.11.2021 Type Delivered
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.11.2021 Type Delivered
14 Výzva na preukázanie používania staršej OZ 25.11.2021 Type Sent document
15 všeobecný referátnik 25.11.2021 Type Sent document
POZ 1170-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku