Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1165-2001
(111)  Trademark Number  202926 
(151)  Registration Date  16.05.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.04.2021 
(210)  Application Number  1165-2001 
(220)  Application Date  12.04.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.07.2002 
(450)  Publication of Registration Date  05.08.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  29 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Instantné polievky, základy polievok, mäsové a rybie omáčky, granátové lievančeky (krokety, lupienky) určené na smaženie, omáčky aj zeleninové. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  VITAMAX 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  THYMOS, spol. s r. o.; Popradská 518, 059 52 Veľká Lomnica; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.04.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 10.07.2001 07/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2002 07/2002 BA3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 05.08.2003 08/2003 FH3M
4 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 05/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 1165-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1165-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.04.2001 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.04.2001 Type Payment
3 výsledok rešerše 21.03.2002 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 21.03.2002 Type Internal Letter
5 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 14.08.2002 Type Delivered
6 Oznámenie 04.10.2002 Type Delivered
7 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 12.11.2002 Type Sent document
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 03.12.2002 Type Payment
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 12.12.2002 Type Sent document
10 rozhodnutie o zastavení konania o POZ (skrátené konanie) 25.02.2003 Type Sent document
11 pokyn na zápis po zverejnení 06.05.2003 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2003 Type Sent document
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 17.01.2011 Type Delivered
14 všeobecný referátnik 27.01.2011 Type Sent document
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.01.2011 Type Delivered
15a Plná moc 24.01.2011 Type Delivered
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.02.2011 Type Payment
17 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2011 Type Sent document
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2020 Type Delivered
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Type Delivered
19a Sprievodný list 07.04.2021 Type Delivered
20 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.04.2021 Type Delivered
20a Plná moc 09.04.2021 Type Delivered
20b Sprievodný list 09.04.2021 Type Delivered
21 vyžiadanie poplatku za obnovu 26.04.2021 Type Sent document
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.04.2021 Type Payment
23 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2021 Type Sent document
POZ 1165-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku