Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1164-2001
(111)  Trademark Number  200481 
(151)  Registration Date  07.10.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.04.2021 
(210)  Application Number  1164-2001 
(220)  Application Date  12.04.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.07.2002 
(450)  Publication of Registration Date  09.01.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  30 
(511)  List of Classified Goods and Services  30 - Chuťové prísady do požívatín patriace do tejto triedy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  CITRODEKO 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  THYMOS, spol. s r. o.; Popradská 518, 059 52 Veľká Lomnica; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.04.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 10.07.2001 07/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2002 07/2002 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.01.2003 01/2003 FG3M
4 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 05/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 1164-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1164-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.04.2001 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.04.2001 Type Payment
3 výsledok rešerše 21.03.2002 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 04.04.2002 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.10.2002 Type Sent document
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 17.01.2011 Type Delivered
7 všeobecný referátnik 27.01.2011 Type Sent document
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.01.2011 Type Delivered
8a Plná moc 24.01.2011 Type Delivered
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.02.2011 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2011 Type Sent document
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2020 Type Delivered
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Type Delivered
12a Sprievodný list 07.04.2021 Type Delivered
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.04.2021 Type Delivered
13a Plná moc 09.04.2021 Type Delivered
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 26.04.2021 Type Sent document
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.04.2021 Type Payment
16 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2021 Type Sent document
POZ 1164-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku