Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1161-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1161-2021 
(220)  Application Date  22.04.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  09.06.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 04, 21, 26, 31, 35, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Prípravky na konzerváciu kvetov; hnojivá; prípravky na hnojenie; záhradnícke chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; rašelinové kvetináče pre záhradníctvo; zeminy na pestovanie; rašelina (hnojivá); bezzeminové rastlinné substráty (pre poľnohospodárstvo); prípravky obsahujúce stopové prvky na rastliny; zemina do kvetináčov; biostimulátory rastlín.
04 - Sviečky (na svietenie).
21 - Keramické výrobky pre domácnosť; aranžérske držiaky na kvety a rastliny; kvetináče; porcelán; vázy; ozdobné črepníky (nie papierové).
26 - Umelé kvety; umelé rastliny okrem vianočných stromčekov; umelé vence.
31 - Kríky; vence zo živých kvetov; vianočné stromčeky; živé kvety; sušené kvety (na dekoráciu); klíčky semien na botanické použitie; čerstvé záhradné bylinky; rastliny; rašelina (podstielka); kvetinové cibule; kvetinové hľuzy; palmy; sušené rastliny na dekoráciu; sadenice.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 1, 4, 21, 26 a 31 tohto zoznamu; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 1, 4, 21, 26 a 31 tohto zoznamu; aranžovanie výkladov.
44 - Služby záhradných architektov; záhradníctvo; záhradkárske služby; rastlinné škôlky; aranžovanie kvetov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.15, 27.05.09, 05.05.20, 05.03.13, 26.01.99 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  RHAPIS, spol. s r.o.; Tomášikova 24, 821 01 Bratislava 2; SK 
(740)  Attorney(s)  BRICHTA & PARTNERS s.r.o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.06.2021 11/2021 BA3M
 
POZ 1161-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1161-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.04.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 22.04.2021 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 22.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 23.04.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.04.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 29.04.2021 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.05.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 11.05.2021 Type Delivered
6a Plná moc 11.05.2021 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 13.05.2021 Type Internal Letter
POZ 1161-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku