Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1152-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1152-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 35, 36, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Drahé kovy a ich zliatiny; hodinárske výrobky a chronometre; šperky, klenotnícke výrobky, drahokamy a polodrahokamy; acháty; hodinové ručičky; jantárové šperky; jantárové korálky; amulety (klenotnícke výrobky); strieborný drôt; hodiny; náramky (klenotnícke výrobky); náramkové hodinky; remienky na náramkové hodinky; prívesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); hodinové a hodinkové ciferníky; retiazky (klenotnícke výrobky); retiazky na hodinky; chronografy (hodinky); chronometre; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); elektrické hodiny a hodinky; spony na kravaty; diamanty; retiazky z drahých kovov (klenotnícke výrobky); šperky zo slonoviny; gagátové ozdoby; gagát (smolné uhlie) (surovina alebo polotovar); klenotnícke výrobky; klenoty; medailóny (klenotnícke výrobky); medaily; drahé kovy (surovina alebo polotovar); hodinky; hodinkové sklíčka; mechanizmy hodín a hodiniek (hodinové a hodinkové strojčeky); olivín (drahé kamene); zlato (surovina alebo polotovar); zlaté nite (klenotnícke výrobky); osmium; paládium; ozdobné ihlice; korálky (klenotnícke výrobky); polodrahokamy; drahé kamene; platina; budíky; ródium; ruténium; spinely (drahé kamene); zliatiny drahých kovov; hodinárske kotvičky; prstene (klenotnícke výrobky); umelecké diela z drahých kovov; škatuľky, schránky z drahých kovov; klenotnícke výrobky na pokrývky hlavy; náušnice; klenotnícke výrobky na obuv; manžetové gombíky; kazety na hodinky; ihlice (klenotnícke výrobky); ihlice na kravaty; striebro (surovina alebo polotovar); klenoty, šperky z emailovanej keramiky; šperkovnice; korálky na výrobu šperkov; šperkárske uzávery; komponenty šperkov; cestovné obaly a puzdrá na šperky; kabošony na výrobu šperkov; krúžky na kľúče z drahých kovov; krabičky na šperky; hodinkové ručičky; textilné vyšívané náramky (bižutéria); prívesky na kľúče; ružence; kríže z drahých kovov (nie šperky); krížiky (šperky);ozdobné klobúkové ihlice (šperky).
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 14 tohto zoznamu; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; organizovanie veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb.
36 - Záložne; oceňovanie šperkov; úschova cenností.
40 - Spracovanie a úprava materiálov; obrusovanie; chrómovanie; pokovovanie; kalenie kovov; pozlacovanie, pokovovanie zlatom; konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CELEBRITKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CELEBRITKA, s.r.o.; Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MG LEGAL s.r.o.; Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1152-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1152-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.04.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 22.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.04.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 04.05.2021 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1152-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku