Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1152-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237563 
(151)  Dátum zápisu  08.07.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1152-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.04.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.09.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 09, 36, 37, 38, 39, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Alobal (hliníková fólia); alpaka; altánky (kovové konštrukcie); argentán, pakfón; armatúry, kovové fitingy na potrubia na stlačený vzduch; kovové baliace fólie; bazény (kovové konštrukcie); berýlium (glucínium); kovové bezpečnostné reťaze; bezpečnostné schránky; biele kovy; kovové bóje na kotvenie plavidiel; kovové bóje s výnimkou svetelných; kovové brány; bronz; umelecké diela z bronzu; bronz na náhrobky; kovové telefónne búdky; busty z obyčajných kovov; cermet (kovovo-keramický materiál); kovové cestné zvodidlá; cín; cínové platne; kovové čapy; mazacie čapy; kovové čeľuste zveráka; písmená a číslice z obyčajných kovov (nie tlačiarenské znaky); kovové debnenia na betónové konštrukcie; denverské kliešte (blokovanie pri nesprávnom parkovaní áut); kovová dlažba; kovové dlaždice na podlahy; kovové nesvietiace domové čísla; kovové dosky na skoky do vody; kovové drenážne rúry; drôt; drôtené pletivo; kovové uväzovacie drôty; drôty z obyčajných kovov; drôty zo zliatin obyčajných kovov okrem poistkových; kovové držadlá, kľučky; kovové dvere; dverové kovania; kovové dverové prahy; kovové dverové zástrčky; kovové dýzy; ferotitán; figuríny (sošky) z obyčajných kovov; kovové fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch; kovové uzávery na fľaše; kovové formy na ľad; galenit (minerál); germánium; glucínium (berýlium); oceľové gule; kovové háčiky na zavesenie šiat; kovové vešiakové háčiky; háčiky (železiarsky tovar); hafnium; kovové závesné háky; hliník; hliníkové fólie; hliníkový drôt; kovové sieťky proti hmyzu; horčík; kovové hrobky; hrotnice; kovové hroty na vychádzkové palice; kovové chrániče na stromy; chróm; chromit; chrómové rudy; kovové identifikačné náramky na použitie v nemocniciach; indium; ingoty z obyčajných kovov; kovové inzertné stĺpy; kovové kabíny na prezliekanie; kovové kabíny na striekanie farieb; kovové káble s výnimkou elektrických; kovové spojky a príchytky na káble a rúrky; káble na visuté lanovky; kovové kade; kadmium; kovové kladky(nie časti strojov); kovové klapky drenážnych rúrok; kovové klapky na vodovodné potrubia; kovové klietky na divú zver; klince; kovové dverové klopadlá; kľúče; krúžky z obyčajných kovov na kľúče; kovové kľučky dverí; kovové konštrukcie-klziská; kobalt (surovina); kovové kohútiky na sudy; kokily (lejárstvo); kovové koľajnice; koľajnicové spojky; kovové kolená na potrubia; kovové kolieska na nábytok; kolíky (drobný železiarsky tovar); kovové kolíky; kovové komínové rúry; kovové komínové striešky; kovové komíny, dymovody; kovové koncové svorky na laná; kovové flotačné kontajnery; kovové konzervové škatule; kovové koše; kotviace platne; kovové kotviace uholníky pre stavebníctvo; kotvy; stavebné kovania; kovania na dvere; kovania na okná; kovanie na nábytok; kovanie na truhly; neelektrické kovové dverové zvonce; kovové markízy (stavebné konštrukcie); kovové náhrobné tabule; kovové odkvapové žľaby; kovové podnosy; kovové prasačníky; kovové prefabrikované domy (súbor dielcov); kovové rigoly; kovové stajne; kovové turnikety; kovové zárubne; kovové závlačky; kovy v prášku; kovové krúžky; krúžky na kľúče z obyčajných kovov; kovové krúžky na rukoväte; kovové kryty komínov; kovové kuríny; kovové laná; laná visutých dráh; kovové lejárske formy; kovové lemovky striech; kovové lešenia; liatina (surovina alebo polotovar); limonit; kovové lišty; ložiskový kov; kovové maltovnice; mangán; kovové popruhy manipulovanie s nákladom; kovové matice; meď (surovina alebo polotovar); medené krúžky; kovové rúčky na metly; kovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických; mobilné kovové schody na nástup alebo výstup cestujúcich; plávajúce kovové móla na kotvenie lodí; molybdén; molybdenit; mosadz (surovina alebo polotovar); kovové nádoby na skladovanie a prepravu; kovové nádoby na skladovanie kyselín; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové nádrže; kovové nádrže na tekuté palivá; kovové náhrobné dosky; kovové náhrobné kamene; kovové popruhy na manipuláciu s nákladom; kovové slučky na manipulovanie s nákladom; kovové nákovy; prenosné nákovy; nákovy rohatinky; napínače; napínače na kovové drôty; napínače na kovové pásy; kovové napínače remeňov; kovové náradie debny na debny; kovové nárazníky; kovové nie mechanické násypníky; navíjacie kovové cievky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; kovové navijaky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; neizolovaný medený drôt; nikel; niób; kovové nity; nízkouhlíková oceľ; kovové nosné konštrukcie stavieb; kovové nosníky; obalové nádoby z kovu; obaly z cínového plechu; objímky (železiarsky tovar); kovové objímky na potrubie; objímky prstence; kovové obkladačky pre stavebníctvo; kovové obklady stien a priečok; obloženia stavieb alebo nábytku z niklovej mosadze; kovové obloženie lamelové; kovové obloženie stavieb; kovové obruby hrobiek; kovové obruče na sudy; kovové obrysnice pre železnice; obyčajné kovy (suroviny alebo polotovary); oceľ (nízkouhlíková); oceľ (surovina alebo polotovar); oceľ (zliatiny); oceľoliatina; oceľové drôty; oceľové laná; oceľové pásy; oceľové rúrky; oceľové rúry; oceľové stavebné konštrukcie; oceľové stožiare; oceľový plech; kovové odbočky na potrubia; kovové odkvapové rúry; kovové odpaľovacie rampy; kovové zariadenia poháňané vetrom na odplašenie vtákov; kovové ohrady hrobiek; kovové okenice; kovové okenné krídla; kovové okenné rámy; kovové okenné západky, okenné závory; okenné žabice; kovanie na okná; kovové okná; kovové okolesníky; olovo (surovina alebo polotovar); ostnatý drôt; ostrohy; otvárače dverí s výnimkou elektrických; pakfón; kovové palety na prepravu nákladov; kovové nakladacie palety; kovové prepravné palety; kovové palety na manipuláciu s tovarom; kovové palisády; kovové pamätné tabule; pancierové platne; pancierové plechy; kovové stavebné panely; kovové pánty a závesy; kovové konštrukcie na parkovanie bicyklov; pasce na divú zver; pásiková oceľ; kovové pásky na viazanie alebo balenie; kovové pásky na zväzovanie; pásová oceľ; kovové pásy na manipuláciu s nákladmi; pásy ocele; pásy železa; kovové piliny; kovové pilóty; kovové platničky a podložky; kovové plávajúce móla na kotvenie lodí; nekovové plávajúce móla na kotvenie lodí; plech; plechové závitové uzávery na fľaše; plechovky; konzervové plechovky; kovové pletivo; plomby; plomby - kovové pečate; kovové ploty; kovové podkladné doštičky; klince na podkovy; kovové podlahy; kovové podložky; kovové podložky, lamely, tenké doštičky; kovové podložky, platničky; kovové podpery; kovové železničné podvaly; pokladničky; bezpečnostné pokladničky; kovové poklopy; bronzové náhrobné pomníky; kovové pomníky; kovové náhrobné pomníky; kovové popruhy na manipulovanie s nákladom; kovové kovanie na postele; kovové posteľové kolieska; postriebrené cínové zlúčeniny; kovové poštové schránky; kovové potrubia; kovové potrubia na vetranie a klimatizáciu; vystužovacie materiály na kovové potrubia; kovové prívodné potrubie; kovové materiály na pozemné lanové dráhy; kovové poznávacie (registračné) značky; kovové poznávacie značky; pracky z obyčajných kovov (železiarsky tovar); predvalcované bloky, vývalky (výrobky metalurgie); predvalky; kovové prefabrikované nástupištia; kovové preklady; kovové priečky; priečky kovových zábradlí; kovové priehradové konštrukcie; príchytky (klince); kovové príchytky (kolíky); kovové príchytky na krytinu z bridlice; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové príručné pokladnice; kovové príslušenstvo postelí; pružinové zámky; pružiny (železiarsky tovar); putá; pyroforické kovy; kovanie na rakvy; kovové skleníkové rámy; kovové rámy stavieb; kovové rebríky; kovové registračné značky (poznávacie značky); kovové reklamné stĺpy; kovové vystužovacie materiály na remeňové spony; kovové reťaze; reťaze pre rožný statok; kovové rímsy; kovové ozdobné lišty; rohatiny (nákovy); oceľové rolety; kovové obloženie na ropné vrty; kovové rošty; kovové rošty plošín; kovové rúry a potrubia na rozvody ústredného kúrenia; kovové rúčky a rukoväti na náradie; kovové rúčky na kosy; kovové rudy; kovové rukoväti nožov; kovové rúrkové výstuže; kovové rúry; kovové rúry na rozvody ústredného kúrenia; kovové schodíky; kovové schodiská; kovové schodišťové stupne; kovové schodnice; kovové schody (stupne); kovové schránky; kovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; kovové silá; kovové prenosné skleníky; kovové kramle a skoby; skoby do ľadu na lezenie; skoby kovové; skoby kovové na horolezecký výstroj; skoby, kramle, mačky na lezenie v ľade; kovové skrinky na potraviny; kovové skrinky na mäso; kovové skrinky na náradie; kovové skrinky, škatule; kovové skrutky; kovové skrutky s maticou; skrutky s okom; kovové slučkové závesy lanové alebo reťazové na manipuláciu s nákladmi; sochy z obyčajných kovov; sošky a figuríny z obyčajných kovov; spájkovací kovový drôt; strieborné mäkké spájky; zlaté spájky mäkké; kovové spojky na káble a laná s výnimkou elektrických; kovové spojky na neelektrické káble; kovové spojky rúrkové; kovové spojovacie objímky na rúry; kovové spojovacie objímky na potrubia; kovové spojovacie skrutky na káble; kovové spriahadlá na reťaze; staniol; kovové stanové kolíky; kovové prenosné stavby; kovové stavebné konštrukcie; žiaruvzdorné kovové stavebné materiály; kovové stavebné obklady; kovový stavebný materiál; kovové stavidlá (nie časti strojov); kovové stély; kovové stenové kolíky (príchytky); kovové stĺpy; kovové stĺpy elektrického vedenia; kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové telegrafné stĺpy; kovové stojany na sudy; kovové stojky; kovové stoly so zverákom; kovové stožiare; kovové stožiare elektrického vedenia; kovové strechy; kovové strešné krytiny; strieborná spájka; kovové remeňové spony na stroje; stroje na miesenie; kovové stropy; kovové sudy; kovové svorky na káble a rúry; kovové svorky na manipulovanie s nákladom; svorníky; škrabáky na obuv; kovové škridly; kovové štetovnice; kovové identifikačné štítky; kovové vývesné štíty; tantal (kov); titán; kovové tlakové potrubia; tombak; kovové trámy; kovové dýzy; kovové tyčinky na tvrdé spájkovanie; kovové tyče; kovové tyče na zváranie a spájkovanie; kovové uholníky; umelecké diela z obyčajných kovov; kovové uzávery; kovové uzávery na tašky; kovové uzávery na debny a skrinky; kovové uzávery na okná; kovové uzávery na posuvné okná; kovové úžľabia; vanádium; vaničky pre vtáky (kovové konštrukcie); kovové ventily (nie časti strojov); kovové veterníky; kovové viazacie pásky; kovové viazacie pásky pre poľnohospodárstvo; kovové viazacie pásky snopov; visacie zámky; vodiace kladky na okná; kovové vodiace lišty; kovové vodovodné potrubia; volfrám; volfrámové železo; kovové voliéry; kovové vonkajšie rolety; kovové vrchnáky na nádoby; železničné výhybky; kovové výplne dverí; kovové výstuže ropných veží; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové vystužovacie materiály do betónu; kovové vystužovacie materiály do potrubí; kovové vystužovacie materiály na hnacie remene; kovové zámkové zástrčky; kovové zarážky dverí; kovové zásobníky na uteráky; kovové zásteny ku kozubom; dverové zástrčky; zátky kovové; neelektrické zatvárače dverí; kovové závory; zinok; zirkónium; zlaté spájky; zliatiny na tvrdé spájky; zliatiny obyčajných kovov; kovové značky; kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; kovové zváracie a spájkovacie drôty; kovové tyče na zváranie; cestné zvodidlá z kovu; zvončeky pre zvieratá; zvončeky; kovové žabice na dvere; kovové žalúzie; drobný železiarsky tovar; železná ruda; napínače na železné pásky; kovový materiál na železnice; železničné točne; železo (surovina alebo polotovar); kovové žiaruvzdorné stavebné materiály.
09 - Acidometre; acidometre na batérie; adjustačné prístroje na diapozitívy; aktinometre; akumulátorové banky; akumulátorové nádoby; akumulátorové skrine; nádoby akumulátorov; platne do akumulátorov; akumulátory elektrické; akumulátory elektrické do vozidiel; akustické rúry; akustické spriahadlá; akustické vedenie; alidády (zememeračstvo); ampérmetre; anemometre, vetromery; anódové batérie; anódy; antény; antikatódy; apertometre; astrofotografické objektívy; prístroje a zariadenia pre astronómiu; audiovizuálna technika na výučbu; automobilové výstražné trojuholníky; autorádiá; azbestové odevy na ochranu proti ohňu; ochranné azbestové rukavice; azbestové zásteny pre požiarnikov; nástroje na určovanie azimutu; balasty na osvetľovacie prístroje; meteorologické balóny; barometre; elektrické batérie; elektrické batérie do automobilov; batérie do svietidiel; merače hladiny benzínu; betatróny (urýchľovače elektrónov); bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na športový výstroj; bezpečnostné siete (ochranné); bleskozvody; fotografické blesky; blikavé svetlá; signalizačné bóje; značkovacie bóje; majáky svetelné; buzoly, kompasy; bzučiaky; elektromagnetické cievky; cievky (fotografia); indukčné cievky; fotografické clony; elektrické cievky; clony proti oslepeniu; clony proti radiácii na priemyselné účely; cukromery; cvikre; cyklotróny; prístroje na zaznamenávanie času; automatické časové spínače; čítače čiarových kódov; čipy (mikroprocesorové doštičky); čipy s kódom DNA; číslicové súradnicové zapisovače; prístroje na čistenie gramofónových platní; prístroje na čistenie zvukových diskov; čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia na napovedanie pre účinkujúcich; optické čítače; čítače čiarového kódu; elektrické články; galvanické články; požiarnické člny; ďalekohľady; ďalekopisy; dávkovacie lyžice; dekompresné komory; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; denzitometre; laboratórne destilačné prístroje; destilačné prístroje na vedecké účely; detektory; detektory dymu; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; detektory na zisťovanie falošných mincí; detektory na zisťovanie kovov na priemyselné alebo vojenské účely; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; diaľkomery; diaľkové ovládače; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie železničných uzlov; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; diapozitívy; premietacie prístroje na diapozitívy; rámčeky na diapozitívy; rámovacie zariadenia na diapozitívy; diaprojektory; elektronické diáre; kancelárske dierovacie stroje; difrakčné zariadenia; digitálne fotorámiky; diktovacie stroje; disková jednotka (do počítačov); kompaktné disky; magnetické disky; optické disky; dochádzkové hodiny; dopravné kužele; dopravné signalizačné semafory; svetelné alebo mechanické dopravné značky; dosky plošných spojov; doštičky na integrované obvody; dozimetre; dozimetrické prístroje; elektrické drôty; telefónne drôty; poistkové drôty zo zliatin kovov; DVD prehrávač; dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé dýchanie; dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; dynamometer; dýzy požiarnych hadíc; elektrické dverové zvončeky; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; elektricky ohradené priestory; elektricky ohradený priestor; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov; elektroluminiscenčné diódy (LED diódy); elektrolyzéry; elektronické informačné tabule; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety); elektronický vreckový slovník – prekladový; elektrónky (rádio); elektrónky so žeravenou katódou; epidiaskopy; ergometre; exponované kinofilmy; expozimetre; fakturovacie stroje; detektory na falošné mince; faxy; figuríny na nárazové skúšky; rezacie prístroje na filmy; exponované filmy; kreslené filmy; strihacie zariadenia na filmy; fotografické filtre; filtre na dýchacie masky; filtre UV lúčov na účely fotografické; fluorescenčné štíty; fotoaparáty; fotoelektrické bunky; leštiace zariadenia na fotografické snímky (pozitívy); sušičky na fotografické snímky (pozitívy); fotokomory; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); fotometre; zariadenia a prístroje pre fyziku; galvanometre; geodetické nástroje; zariadenia na výmenu gramofónových ihiel; gramofónové platne; gramofóny; požiarnické hadice; hasiace prístroje; heliografické prístroje; fotografické hľadáčiky; hlasovacie zariadenia; elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu; hologramy; hovorové rúry (lodné); hracie hudobné automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hudobné hracie automaty uvádzané do chodu vhodením mince; hustomery; hydrometre, vodomery; chemické prístroje a nástroje; chrániče tváre so štítom (ochranné pracovné prostriedky); chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu; chronografy, chronometre (prístroje); magnetické identifikačné karty; identifikačné magnetické náramky; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; gramofónové ihly; indikátory množstva; indikátory straty elektrickej energie; indikátory vetra (na určenie smeru vetra); induktory (elektrina); inklinometre; sklonomery; inkubátory pre kultúry baktérií; integrované obvody; invertory (elektrotechnika); ionizačné prístroje; zachytávače iskier; jazdecké prilby; elektrické káble; koaxiálne káble; spojovacie manžety na elektrické káble; káble s optickými vláknami; kalibračné krúžky; kamery; kinematografické kamery; kapilárne rúrky; magnetické kódované karty; karty pamäťové a  mikroprocesorové (v počítačoch); katódové protikorózne prístroje; katódy; kazetový prehrávač; kazety na mikroskopové sklíčka; kinofilmy (exponované); prístroje na strihanie kinofilmov; magnetické kódovacie matice; kódované magnetické karty; koľajnice na prichytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým ovládaním); kolektory elektrické; optické kompaktné disky; komparátory; kompasy; elektrické prístroje na komutáciu; komutátory; koncovky (elektrotechnika); kondenzátory; elektrické kondenzátory; optické kondenzátory; konektory (elektrotechnický materiál); kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; kontakty elektrické; kontrolné a regulačné prístroje elektrické; korekčné šošovky; nástroje na kontrolu kotlov, teplárenských pecí; kozmografické nástroje; prístroje na meranie hrúbky kože; elektrické zariadenia proti krádeži; krajčírske metre; krivule, retorty; krokomery; kryštálové detektory; kryty na elektrické zásuvky; kvantomery; prístroje na kvasenie (laboratórne prístroje); zariadenia na prenos kyslíku; laboratórne oblečenie; laboratórne odstredivky; laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; optické lampy; lampy do fotokomôr; lampy do tmavých komôr (fotografia); lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; laterna magika; leštiace zariadenia na leštenie fotografií; ochranné odevy pre letcov; liehomery, liehové manometre; automaty na lístky; logy (meracie nástroje); magnetické cylindrické vrstvy; magnetické dekodéry; magnetické médiá; magnetické páskové jednotky do počítačov; magnetické pásky; magnetofóny; magnety (dekorácia); majáky, bóje svetelné; manekín - figurína na resuscitáciu (učebná pomôcka); manometre (tlakomery); ochranné masky; potápačské masky; matematické prístroje; medený drôt izolovaný; megafóny; mechanické značky; akustické membrány; membrány do vedeckých prístrojov; meniče diskov (do počítačov); meniče elektrické; meracie pomôcky; meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; merače elektrických strát; merače kmitočtu; meračský stôl; meradlá; meteorologické prístroje; metre; metronómy; mierky; mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom; mikrofóny; mikrometre; mikrometrické skrutky do optických prístrojov; mikroprocesory; obaly na mikroskopové sklíčka; mikroskopy; mikrotómy; minciere; mincové mechanizmy na televízne prijímače; mechanizmy na mincové zariadenia; minútové hodiny na použitie v kuchyni; fotografické misky; modemy; monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje; monitory (počítačový hardvér); prístroje na výskum morského dna; mostové váhy; mriežky pre elektrické akumulátory; podložky pod myš; myši (informatika); nabíjacie agregáty elektrických batérií; nabíjačky batérií; špeciálny laboratórny nábytok; nákolenníky pre robotníkov; nalepovacie teplomery (nie na lekárske použitie); námorné kompasy; námorné signalizačné zariadenia; náplne (kartridže) na videohry; svetelné a mechanické návestidlá; návestné bóje; návestné lampáše (signálne); navigačné nástroje; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); navigačné satelitné prístroje; neónové reklamy; nepriestrelné vesty; nivelačné nástroje; nosiče tmavých platní (fotografia); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; obaly na notebooky; objektívy (optika); elektrické objímky; objímky elektrických káblov; ochranné obleky proti ohňu; obmedzovače (elektrotechnika); obrúčky cvikrov; nástroje na meranie obrysov; odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika); odkvapkávacie misky na použitie vo fotolaboratóriu; odkvapkávače na fotografické účely; odmerky zo skla; elektrické odpory; odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám; odrazové sklíčka na oblečenie, na zabránenie dopravným nehodám; odrušovače (elektrotechnika); ohňovzdorné obaly; ochranná obuv proti úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarna ochranná obuv; ochranné helmy; ochranné kombinézy pre letcov; ochranné odevy proti úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné odevy; ochranné prilby na šport; ochranné rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné účely; azbestové požiarnické ochranné štíty; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely; ochranné zariadenie proti prepätiu; oktanty; okuláre; okuliare; puzdrá na okuliare; rámy na okuliare; okuliare na šport; okuliare, cvikre; puzdrá na okuliare, cvikre; nástroje s okuliarmi; okuliarové obrúčky; okuliarové rámy; okuliarové šošovky; olovká; olovnice; nahraté operačné programy; opierky zápästia na prácu s počítačom; optické prístroje a nástroje; optické sklo; optické šošovky; optické vlákna; optické výrobky; optické žiarovky; ortuťové libely; oscilografy; okuliare proti oslneniu; štíty proti oslneniu; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; otáčkomery; ovoskopy; ozonizátory; ozvučnice ampliónov; parkovacie hodiny; pásky na čistenie nahrávacích hláv; pásky na zvukové nahrávanie; pece a piecky na laboratórne účely; laboratórne pece, piecky; peniaze (stroje na počítanie a triedenie); elektronické perá na vizuálne zobrazovacie jednotky; periférne zariadenia počítačov; periskopy; Petriho misky; pipety; výstražné píšťalky; píšťalky na psov; Pitotove trubice; planimetre; planografické prístroje; plášte elektrických káblov; premietacie plátna; plavebné prístroje a nástroje; prístroje na rozbor plynu; plynomery; automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v pneumatikách; počítacie (logaritmické) pravítko; počítacie dosky; počítacie stroje; počítače; tlačiarne k počítačom; počítačové hry (softvér); počítačové klávesnice; počítačové pamäte; nahraté počítačové programy; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; počítačový softvér; počítač-zápisník (notebook); počítadlá; počítadlo guľôčkové; laboratórne podnosy; poistkový drôt; poistky; polarimetre; polovodiče; polygrafické obvody; elektricky vyhrievané ponožky; poplašné zariadenia; posuvné meradlá; posuvné meradlo, kaliber; potápačské kombinézy; potápačské skafandre; zariadenia na rozbor potravy; pozorovacie prístroje; hubice požiarnych hadíc; požiarne hlásiče; požiarnické autá; požiarnické čerpadlá; požiarnické člny a lode; požiarnické palice; tesárske pravítka; pravítka, lineáre; pravítka, metre; prehrávač kompaktných diskov; DVD prehrávače; prenosné prehrávače; premietacie prístroje; premietačky na diapozitívy; gramofónové prenosky; prenosné multimediálne prehrávače; prenosné počítače; prerušovače; presné meracie prístroje; presné váhy; presýpacie hodiny; dverové priezory; audio- a videoprijímače; ochranné prilby; prípojky (elektrotechnika); prizmy (optika); procesory (centrálne procesorové jednotky); procesory (základné jednotky samočinného počítača); počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); protipožiarne ochranné odevy; prúdové usmerňovače; prúty pre prútikárov; pružné disky; puzdrá na cvikre; pyrometre; radary; rádiá; radič článkov (elektrotechnika); rádiologické zariadenia na priemyselné účely; rádiotelegrafické zariadenia; prístroje na rádiové výzvy; rastre na výrobu štočkov; elektrické redukcie; refraktometre; refraktory; registračné pokladnice; regulátory napätia do vozidiel; regulátory osvetlenia divadelnej scény; regulátory otáčok gramofónov; elektrické regulátory svetla; elektrické relé; reostaty; elektrické reostaty (regulátory na tlmenie svetla); reproduktory, amplióny; respirátory na filtráciu vzduchu; retiazky na cvikre; retiazky na okuliare; automatické riadenie pre dopravné prostriedky; riadiace panely (elektrina); exponované röntgenové filmy; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom (s výnimkou zariadení na lekárske účely); röntgenové prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; röntgenové prístroje a zriadenia (nie na lekárske a zverolekárske účely); röntgenové snímky s výnimkou snímok na lekárske účely; röntgenové žiariče s výnimkou žiaričov na lekárske účely; prístroje na rozbor vzduchu; rozhrania (pre počítače); rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina); ručná krátkovlnná vysielačka; ochranné rukavice; potápačské rukavice; elektroinštalačné rúry; rúry na laboratórne experimenty; rýchlomery; tachometre; salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); satelitné navigačné prístroje; satelity na vedecké účely; sčítacie stroje; selenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); sextanty; sférometre; bezpečnostné siete; ochranné siete proti nehodám; signalizačné (návestné) zvonce a zvony; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; signalizačné píšťalky; požiarne signalizačné zariadenie; elektrické signalizačné zvončeky; signálne návestné lampáše; hmlové signály s výnimkou výbušných; vysielače elektronických signálov; simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; sklo pokryté elektrickými vodičmi; skrinky s nástrojmi na rozbor (mikroskopia); skrinky, škatule na reproduktory; skriňové rozvádzače (elektrina); skúmavky; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; slnečné clony (optika); slnečné okuliare; telefónne slúchadlá; smerovky (smerové svetlá); snímače (zariadenia na spracovanie údajov), skenery; snímače dymu (požiarne hlásiče); solárne články; sonáre, ultrazvukové lokátory; sondážne laná; sondážne plomby; sondážne zariadenia a stroje; sondy na vedecké účely; sonometre; spektrografy; spektroskopy; spínače; spojky elektrické; spojky elektrického vedenia; spojky na elektrické káble; spojovacie prvky (k zariadeniam na spracovanie údajov); spojovacie skrinky (elektrotechnika); sponky na nos pre plavcov a potápačov; sprchovacie zariadenia pre prípad požiaru; elektrické spriahadlá; spúšte uzávierok (fotografia); sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; statívy na fotoaparáty; stereoskopické zariadenia; stereoskopy; stojančeky na orysovanie; stojany s kruhovým upínaním; stožiare bezdrôtových telegrafov; stožiare na bezdrôtovú telegrafiu; strihacie zariadenia na strihanie filmov; stroboskopy; sulfitometre; digitálne súradnicové zapisovače; sušičky (zariadenia na použitie v kinematografii); sušičky na fotografie; svahomer; svetelné elektronické ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); svetelné bóje, majáky; reklamné svetelné tabule; elektrické svorky; svorky (elektrotechnika); šnúrky na cvikre; šnúrky na mobilné telefóny; šnúrky na okuliare; špeciálne puzdrá na fotografické aparáty; štartovacie (zapaľovacie) káble v motoroch; tachometre dopravných prostriedkov; tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť; tampóny do uší pre potápačov; tašky na notebooky; taxametre; laboratórne tégliky; telefónne mikrofóny; telefónne prístroje; telefónny záznamník; prenosné telefóny; telefotografické zariadenia; telegrafné drôty; telegrafy (prístroje); telemetre, optické diaľkomery; teleskopy; teleskopy na strelné zbrane; teletypy, ďalekopisné zariadenia; televízne prijímače; teodolity; prístroje na kontrolu tepla; teplomery s výnimkou lekárskych; snímače teploty; termostaty; termostaty do dopravných prostriedkov; termionické elektrónky; tkáčske lupy; tlačidlá zvončekov; zariadenia na meranie tlaku; automatické indikátory nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách; tlakomery na ventily; elektrické tlmiče svetla; totalizátory; transformátory (elektrotechnika); transformátory na zvýšenie napätia; transpondéry (telekomunikačné družice na prenos rádiových signálov); tranzistory; triódy; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; výstražné trojuholníky, mechanizmy turniketov; tvárnicové vedenie (elektrina); uhlomery; ukazovatele hladiny vody; ukazovatele tlaku (tlakomery); urinometre; urýchľovače častíc; USB kľúče; uzávierky (fotografia); váhy; analytické váhy; listové váhy; vákuové manometre; variometre; prístroje a nástroje na váženie; stroje na váženie; vážiace prístroje; ventily selenoidné (elektromagnetické prepínače); verniére; video displeje; videokamery; videokazety; videopásky; videorekordéry; videotelefóny; viskozimetre; značkovacie vlákna na elektrické drôty; vlhkomery, hygromery; vlnomery; zariadenia na vnútorné spojenie; zariadenia na meranie hladiny vody (vodoznaky); elektrické vodiče; vodováhy; libely; voltmetre; vrecková kalkulačka; výbojky elektrické s výnimkou výbojok na osvetlenie; výdajný automat; automaty na vydávanie lístkov; vypínače; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vysielače (telekomunikácie); vysokofrekvenčné prístroje; výškomery; výtokové rúrky (elektrotechnika); výtyčky (meračské laty); výtyčky (geodetické laty); výtyčky (nivelačné laty); vyučovacie prístroje; vzduchomery; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; zafír pre gramofóny; záchranné a požiarne rebríky; záchranné bóje; záchranné člny; záchranné pásy; záchranné plachty; záchranné siete; záchranné vesty; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu; zachytávače iskier, lapače iskier; zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; elektrické zámky; elektrické zariadenia na zapaľovanie; zapojovacie tabule; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na meranie vzdialeností; zariadenia na spracovanie údajov; zástrčky, zásuvky (elektrické kontakty); závažia; závitníkové kalibre; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; zememeračské prístroje a nástroje; zememeračské reťaze; poistkové drôty zo zliatiny kovov; značkovače (pomôcka na šitie); prístroje na kontrolu poštových známok; zosilňovacie elektrónky; zosilňovače; zrkadlá (optika); zrkadlá na kontrolovanie práce; chrániče na zuby; zváračské prilby; zväčšovacie prístroje (fotografia); zväčšovacie sklá; zvončeky (poplašné zariadenia); návestné zvony; zariadenia na prenášanie zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky zo zvukových nahrávok; zvukové poplašné zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; zvukové signálne zariadenia; zvukovody, akustické linky; bezpečnostné zariadenia pre železničnú dopravu; žiarovky do zábleskových prístrojov.
36 - Finančné analýzy; bankové hypotéky; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); bankovníctvo; burzové maklérstvo; prenájom bytov; vydávanie cenín; úschova cenností; vydávanie cestovných šekov; colné služby; daňové odhady (služby); služby na využívanie dôchodkových fondov; finančné ohodnocovanie nezoťatého dreva; elektronický prevod kapitálu; faktoring; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné ohodnocovanie vlny; finančné poradenstvo; finančné služby; finančné sponzorstvo; finančný lízing; finančný manažment; garancie, záruky, kaucie; informácie o poistení; kapitálové investície; investovanie kapitálu; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); konzervatívne fondy; finančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; kurzové záznamy na burze; likvidácia podnikov (finančné služby); inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; oceňovanie nákladov na opravu; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľnosti; správa nehnuteľnosti; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; poistenie proti nehodám; obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; daňové oceňovanie a daňové odhady; oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok; oceňovanie mincí; oceňovanie nehnuteľností; oceňovanie starožitností; oceňovanie šperkov; oceňovanie umeleckých diel; oceňovanie známok; daňové odhady (služby); organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; overovanie šekov; platenie splátok; poistenie pri námornej preprave; zdravotné poistenie; uzatváranie poistiek; životné poistky; poistno-technické služby (štatistika); poradenstvo v oblasti poistenia; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; záručná pôžička; pôžičky (finančné úvery); prenájom fariem; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; platobné prevody vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; služby sporiteľní; správcovstvo; sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk; sprostredkovanie (maklérstvo); ubytovacie kancelárie (podnájom); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; úverové banky; služby úverových debetných kariet; služby úverových kreditných kariet; uzatváranie poistiek proti požiaru; vyberanie nájomného; vydávanie cenných papierov; vydávanie kreditných kariet; záložne; záložné pôžičky; záruky, kaucie, ručenie; zbieranie peňazí na dobročinné účely; zmenárenské služby; zriaďovanie fondov.
37 - Asfaltovanie; čistenie automobilov; leštenie automobilov; mazanie automobilov; údržba automobilov; autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); banské dobývanie; údržba bazénov; údržba a opravy bezpečnostných schránok; bielenie bielizne; budovanie závodov a tovární; prenájom buldozérov; čalúnenie; čalúnnické opravy; chemické čistenie; čistenie ciest; čistenie exteriérov budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; čistenie šatstva; čistenie vonkajšieho povrchu budov; prenájom čistiacich strojov; oprava dáždnikov; demolácia budov; deratizácia; dezinfekcia; umývanie dopravných prostriedkov; stavebný dozor; inštalácia okien a dverí; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; oprava fotografických prístrojov; hladenie alebo brúsenie pemzou; hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu; opravovne hodín (údržba a opravy); údržba a oprava horákov; reštaurovanie hudobných nástrojov; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; stavebné informácie; informácie o opravách; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; čistenie a opravy kotlov; údržba, čistenie a opravy kože; údržba, čistenie a opravy kožušín; inštalácia kuchynských zariadení; lakovanie, glazovanie; leštenie vozidiel; údržba a opravy lietadiel; stavba lodí; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; mangľovanie; mazanie vozidiel; montovanie lešení; údržba a opravy motorových vozidiel; murárske práce; údržba nábytku; ničenie škodcov nie v poľnohospodárstve; nitovanie; oprava obuvi; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; čistenie okien; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; oprava pneumatík vulkanizáciou; oprava šatstva; podmorské opravy; opravy odevov; opravy umeleckých stolárskych výrobkov; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; opravy zámkov; ostrenie a brúsenie nožov; inštalácia a opravy pecí; pieskovanie; protektorovanie pneumatík; inštalácia, údržba a opravy počítačov; podmorské budovanie; pokrývačské práce na strechách budov; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; povrchové dobývanie; pokládka povrchov komunikácií; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; pranie; pranie bielizne; pranie plienok; precínovanie (opravy); oprava a údržba premietačiek; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom odvodňovacích čerpadiel; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom stavebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; budovanie prístavných hrádzí; budovanie prístavov; protihrdzová úprava; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; opravy púmp a čerpadiel; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; renovácia tonerov; reštaurovanie nábytku; reštaurovanie umeleckých diel; stavba a opravy skladov; oprava slnečníkov; stavebné poradenstvo; stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia, údržba a opravy strojov; štukovanie, sadrovanie; tapetovanie; inštalácia a opravy telefónov; tesárske služby; plnenie tonerov; údržba a opravy trezorov; umelé zasnežovanie; umývanie automobilov; utesňovanie budov; utesňovanie stavieb; vŕtanie studní; vulkanizácia pneumatík (oprava); inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; výstavba a údržba ropovodov; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; inštalácia a opravy výťahov; inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení; žehlenie bielizne.
38 - Bezdrôtové vysielanie; elektronická pošta; hlasová odkazová služba; vysielanie káblovej televízie; komunikácia prostredníctvom optických sietí; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; online posielanie pohľadníc; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom faxových prístrojov; prenájom modemov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom telefónov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom zariadení na prenos informácií; prenášanie správ telegrafmi; prenos digitálnych súborov; prenos faxom; prenos signálu prostredníctvom satelitu; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; prenosy správ faxmi; rozhlasové vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; spravodajské kancelárie; telefonická komunikácia; telefonické služby; telegrafická komunikácia; telegrafné služby; prenos telegramov; telekomunikačné informácie; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; telexové služby; videokonferenčné služby; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; prenájom automobilov; balenie tovarov; preprava cestujúcich; sprevádzanie cestujúcich; distribúcia energie; distribúcia tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; električková doprava; informácie o doprave; kamiónová nákladná doprava; rezervácia dopravy; doprava ropovodom; doprava, preprava; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; dopravovanie vlečnými člnmi; doručovacie služby (správy alebo tovar); doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie tovarov; dovoz, doprava; frankovanie poštových zásielok; prenájom chladiarenských zariadení; informácie o možnostiach prepravy; informácie o premávke; informácie o skladovaní; lámanie ľadu; letecká doprava; uvoľňovanie uviaznutých lodí; lodná doprava; lodná preprava tovaru; lodná trajektová doprava; logistické služby v doprave; preprava nábytku; nakladanie, vykladanie v dokoch; sprostredkovanie námornej dopravy; námorná preprava; nosenie batožín; prenájom nosičov na automobily; obsluhovanie prieplavových vrát; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; organizovanie turistických plavieb; organizovanie zájazdov; osobná doprava; prenájom osobných vagónov; služby parkovania automobilov; pilotovanie (riadenie lietadiel); plnenie fliaš; podmorské záchranné práce; poskytovanie pomoci pri doprave; požičiavanie nosičov na autá; požičiavanie potápačských skafandrov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prenájom autokarov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom chladiarenských boxov; prenájom koní; prenájom leteckých motorov; prenájom miesta na parkovanie; prenájom mrazničiek; prenájom nákladných vagónov; prenájom pojazdných kresiel; prenájom potápačských oblekov; prenájom potápačských zvonov; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom vzdušných dopravných prostriedkov; preprava a skladovanie odpadu; preprava cenností so strážou; preprava pancierovými vozidlami; preprava ropovodom; prepravné služby; remorkáž; rezervácia v doprave; rezervácia miesteniek na cestovanie; riečna doprava; riečna preprava; rozvod elektriny; prevoz sanitkou; skladovanie; skladovanie tovaru; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; prenájom skladov; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prenájmu lodí; sprostredkovanie prepravy; sťahovanie; sťahovanie nábytku; taxislužba; turistické prehliadky; úschova lodí a člnov; uskladnenie tovaru; uskladňovanie plavidiel (člnov, lodí); rozvod vody; zásobovanie vodou; služby vodičov; vodná nákladná doprava; služby poskytované výletnými loďami; vypúšťanie satelitov pre zákazníkov; záchrana lodí, plavidiel; záchranné služby; rezervácia zájazdov; železničná preprava.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; analýzy počítačových systémov; analýzy výťažnosti ropných polí; architektonické poradenstvo; architektúra (architektonické služby); podmorské bádanie; bakteriologický výskum; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); módne dizajnérstvo; určovanie kvality nezoťatého dreva; energetické audity; geologické expertízy; expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti fyziky; geodézia; geologický prieskum; geologický výskum; grafické dizajnérstvo; grafologické analýzy; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); služby v oblasti chémie; chemické analýzy; chemický výskum; inštalácia počítačových programov; interiérová výzdoba; poskytovanie internetových vyhľadávačov; kalibrácia; klinické skúšky; kontrola kvality; kontrola ropných vrtov; výskum v oblasti kozmetiky; meteorologické informácie; návrh počítačových systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; overovanie pravosti umeleckých diel; prenájom počítačov; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; podmorský výskum; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); predpovede počasia; prenájom diskového priestoru serverov; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; priemyselné dizajnérstvo; ropný prieskum; prieskum ropných polí; prieskumy (inžinierske práce); štúdie technických projektov; rozbory vody; skúšky materiálov; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov, projektová činnosť; technická kontrola automobilov; technický výskum; skúšanie textilu; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov); tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; urbanistické plánovanie; určovanie kvality vlny; vedecké laboratórne služby; vedecký výskum; biologický výskum; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; vytváranie oblakov; výzdoba interiérov; zememeračstvo.
45 - Adopčné agentúry; advokátske služby; svadobné agentúry; arbitrážne služby; spravovanie autorských práv; kontrola batožiny z bezpečnostných dôvodov; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; prenájom bezpečnostných schránok; obývanie bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov; civilná ochrana; detektívne kancelárie; opatrovanie detí doma; opatrovanie domácich zvierat doma; registrácia doménových mien; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva; genealogický výskum; hasenie požiarov; prenájom hasiacich prístrojov; zostavovanie horoskopov; služby krematória; licencie na počítačové programy (právne služby); mediačné služby; monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení; pátranie po nezvestných osobách; nočné stráženie; požičiavanie oblekov a večerných šiat; organizovanie náboženských obradov; osobní strážcovia; pátranie po minulosti osôb; otváranie bezpečnostných zámkov; pátranie po stratených osobách; plánovanie a príprava svadobných obradov; pohrebné služby; pohreby; požičiavanie oblečenia; požičiavanie odevov; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; právny výskum; prehliadky tovární z bezpečnostných dôvodov; prenájom protipožiarnych alarmov; služby rozhodcovských súdov; sprevádzanie do spoločnosti; straty a nálezy; zoznamovacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.20, 15.09.11, 26.01.12, 29.01.03, 29.01.04, 25.05.01, 26.01.98, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.19, 26.01.99, 24.17.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, modrá (pantone 369, 288) 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RIGHT POWER, a.s.; M. R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária, Krnáč Michal, JUDr.; Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2014 4/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.09.2014 9/2014 FG3M
 
POZ 1152-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.07.2013 251,00 EUR
39 Poplatok za pokračovanie v konaní 30.12.2013 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1152-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.07.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 31.07.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.09.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o pokračovanie v konaní 09.12.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.12.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.12.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 23.12.2013 Typ Odoslané
39 Poplatok za pokračovanie v konaní 02.01.2014 Typ Platba
rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní 15.01.2014 Typ Odoslané
Plná moc 17.02.2014 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 26.02.2014 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.07.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.11.2022 Typ Doručené
POZ 1152-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.12.2013 Advokátska kancelária, Krnáč Michal, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku