Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1152-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  227006 
(151)  Dátum zápisu  11.02.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.08.2019 
(210)  Číslo prihlášky  1152-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.08.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.04.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Obaly, šanóny, zakladače, viazače a odkladacie obaly, plastové laminované hárky na ochranu dokumentov, odkladacie priehradky a schránky na kancelárske použitie, moduly na šanóny, zakladače a obaly na spisy, odkladacie priehradky a schránky, oddel'ovače, obaly a dosky na kancelárske použitie, príchytky na kancelárske potreby a papiernický tovar; nepotlačené etikety a hárky čistých etikiet; etikety s potlačou; etikety na komerčné a priemyselné využitie; visačky; lamináty; nálepky vo forme hárkov a/alebo roliek; etikety s čiarovým kódom na komerčné, priemyselné a inventarizačné použitie; podkladové papiere citlivé na tlak; papierové povrchové materiály; samolepiace materiály vo forme listov a roliek na výrobu etikiet, značiek, visačiek, grafických pútačov a podobných predmetov; etikety na tepelnú pretlač; nepotlačené a čiastočné potlačené samolepiace etikety nevyrobené z textílie, predávané pre etiketové konvertory a koncovým používateľom, ktorí disponujú vybavením, umožňujúcim potlač zrkadlového obrazu čiarového kódu a alfanumerických znakov; podložky na odstraňovanie lepidiel; špecializované a prispôsobené etikety používané na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany proti zneužitiu; bezpečnostné etikety, najmä etikety so zakódovanými identifikačnými informáciami; etikety na predajné regály na vyznačenie ceny, výrobku a/alebo reklamy; adresné etikety/štítky; baliaci papier, kartón, potlačený a nepotlačený papier a štítky z kartónu na univerzálne použitie; papierové etikety, štítky a visačky; laminovaný papier, nálepky dodávané vo forme hárkov a roliek; ochranné natierané papiere na kopírovanie, pútače, výrobu štítkov a fólií; tlakovo citlivé papiere na tlač etikiet a pútačov; papier všeobecného určenia; papier na tlač fotografií, počítačom generovaných a/alebo digitálnych obrazov; kartónové baliace karty a vložky na odevy; kartotékové, rotačné usporadovače a vizitky, oddeľovacie karty do kartoték a pohľadnice; držiaky na samolepiace etikety; držiaky na samolepiace vizitky; pogumované etikety a výstuže; samolepiace písmená, čísla a symboly; samolepiace výstuže; samolepiaci papier na použitie do laserových tlačiarní; embosovateľné pečate; poštovné obálky na dátové médiá, diskety a ochranné poštové obálky; menovky a odznaky; uhľový kopírovací papier; šanóny a zakladače; závesné obaly na spisy a závesné zakladače; krúžkové šanóny; prezentačné obaly a zakladače; referenčné obaly a zakladače, odkladacie obaly a zakladače; stojanové obaly a zakladače; obaly na správy a zápisnice; prezentačné dosky; obaly na jednotlivé hárky; prezentačné, referenčné a odkladacie obaly na jednotlivé hárky, ochranné obaly na jednotlivé hárky s oddielmi; priehľadné plastové usporadovače na ukladanie a prezeranie zberateľských kariet, vizitiek a fotografií; priehľadné plastové usporadovače so zakladacími štítkami; kartotékové oddeľovacie dosky do ochranných obalov; priehľadné plastové laminovacie listy na ochranu kariet, fotografií, certifikátov a podobných dokumentov pred poškodením; oddeľovacie listy do zakladačov; zdvíhače hárkov do zakladačov; zásobníky na samolepiace etikety; vinylové puzdrá so zipsom na kancelárske použitie; papier do zakladačov; obchodné tlačivá; obálky; a knihy odkazov; deliace listy a obdobné listy do zakladačov so štítkami (záložkami) alebo bez nich a kartotékové deliace listy so štítkami; potlačené a nepotlačené štítky (záložky) z papiera a kartónu na univerzálne použitie; albumy na fotografie; priehľadné plastové stránky do zakladačov so štítkami (záložkami); kartotékové deliace listy do ochranných obalov; priehľadné plastové laminované listy na ochranu kariet, fotografií, certifikátov a podobných dokumentov pred poškodením; zdvíhače hárkov do zakladačov; zásobníky na samolepiace etikety; zásobníky na samolepiace vizitky; oddeľovacie listy do zakladačov; dosky a obaly s vreckami; menovky a visačky; krúžkové šanóny a bloky; prezentačné obaly a zakladače; stojanové obaly a zakladače; poznámkové bloky a knihy; vinylové skladovacie puzdrá so zipsom na kancelárske použitie; prezentačné obaly; pogumované etikety a výstuhy; poštové obálky na dátové médiá, diskety a ochranné poštové obálky; obaly a zakladače na papiernický tovar; šanóny a zakladače na spisy; upínače na šanóny a zakladače; osobné diáre a diáre na kancelárske použitie; obaly a dosky s vreckami; poznámkové bloky a knižky; počítačovo tlačiteľné visačky, menovky a potreby, najmä samolepiace menovky, bezpečnostné menovky, visačky a odznaky, samolepiace etikety na bezpečnostné odznaky, karty a kartové vložky do plastových držiakov, identifikačné menovky, visačky a odznaky, identifikačné menovky, visačky a štítky s fotografiou; papier na pútače, transparenty a značky; výstražné a kontrolné (sledovacie) etikety a štítky z papiera, etikety z papiera na trvalé označenie súčastí (komponentov) počas výrobného procesu, na identifikáciu vozidiel a logistiku; etikety, štítky a visačky obsahujúce detektory na meranie čerstvosti potravinových výrobkov; ozdobné etikety s obrázkami alebo obrazmi na použitie s poštovými známkami a/alebo ako napodobeninu poštových známok; podlepené alebo lepidlom natierané hárky, pásky a netkané textílie z papiera alebo primárne z papiera na dekoráciu, pútače a etikety na zásoby (tovar); samolepiace materiály vo forme roliek a hárkov vrátane materiálov vyrobených z papiera, na univerzálne použitie vrátane dekorácie, pútačov, nápisov, automobilových ozdôb, označenia vozového parku, bezpečnostného a informačného označenia; plastové fólie a lamináty na komerčné alebo priemyselné balenie, dodávané vo forme hárkov alebo roliek; reflexné etikety na komerčné, grafické, alebo priemyselné použitie; etikety a štítky s výnimkou textilných; výstražné a kontrolné (sledovacie) netextilné etikety, netextilné etikety na trvalé označenie súčastí počas výrobného procesu, na identifikáciu vozidiel a logistiku; rôzne ozdobné predmety a netextilné etiketové výrobky do interiérov motorových vozidiel, najmä tepelne lepené etikety a tepelne vytvrdzovateľné lepidlá na tkaninové a textilné podklady, výstražné etikety airbagov na protislnečné tienidlá a výstražné etikety detských sedačiek na bezpečnostné pásy; netextilné etikety s čiarovým kódom na kontrolu (sledovanie) dielov v pásovej výrobe. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  AVERY DENNISON 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Avery Dennison Corporation; 8080 Norton Parkway, Mentor, Ohio 44060; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2009 11/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.04.2010 4/2010 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.11.2019 11/2019 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.11.2019 11/2019 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
 
POZ 1152-2009
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.08.2009 165,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.12.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.08.2019 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1152-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 14.08.2009 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.08.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.08.2009 Typ Platba
výsledok rešerše 07.09.2009 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 07.09.2009 Typ Interné listy
Plná moc 09.09.2009 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.02.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.10.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 02.12.2013 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 22.01.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.02.2014 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.02.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 07.08.2019 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 07.08.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 07.08.2019 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.08.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.08.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2022 Typ Odoslané
POZ 1152-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 21.02.2014 César Alexandr, JUDr. ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.10.2019 Avery Dennison Corporation Avery Dennison Corporation, A Delaware Corporation
3 Zápis alebo zmena zástupcu 01.10.2019 Čermák Jiří, JUDr. César Alexandr, JUDr.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.10.2022 Avery Dennison Corporation Avery Dennison Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku