Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1152-2009
(111)  Trademark Number  227006 
(151)  Registration Date  11.02.2010 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  14.08.2019 
(210)  Application Number  1152-2009 
(220)  Application Date  14.08.2009 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.11.2009 
(450)  Publication of Registration Date  07.04.2010 
(511)  International Classification of Goods and Services  16 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Obaly, šanóny, zakladače, viazače a odkladacie obaly, plastové laminované hárky na ochranu dokumentov, odkladacie priehradky a schránky na kancelárske použitie, moduly na šanóny, zakladače a obaly na spisy, odkladacie priehradky a schránky, oddel'ovače, obaly a dosky na kancelárske použitie, príchytky na kancelárske potreby a papiernický tovar; nepotlačené etikety a hárky čistých etikiet; etikety s potlačou; etikety na komerčné a priemyselné využitie; visačky; lamináty; nálepky vo forme hárkov a/alebo roliek; etikety s čiarovým kódom na komerčné, priemyselné a inventarizačné použitie; podkladové papiere citlivé na tlak; papierové povrchové materiály; samolepiace materiály vo forme listov a roliek na výrobu etikiet, značiek, visačiek, grafických pútačov a podobných predmetov; etikety na tepelnú pretlač; nepotlačené a čiastočné potlačené samolepiace etikety nevyrobené z textílie, predávané pre etiketové konvertory a koncovým používateľom, ktorí disponujú vybavením, umožňujúcim potlač zrkadlového obrazu čiarového kódu a alfanumerických znakov; podložky na odstraňovanie lepidiel; špecializované a prispôsobené etikety používané na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany proti zneužitiu; bezpečnostné etikety, najmä etikety so zakódovanými identifikačnými informáciami; etikety na predajné regály na vyznačenie ceny, výrobku a/alebo reklamy; adresné etikety/štítky; baliaci papier, kartón, potlačený a nepotlačený papier a štítky z kartónu na univerzálne použitie; papierové etikety, štítky a visačky; laminovaný papier, nálepky dodávané vo forme hárkov a roliek; ochranné natierané papiere na kopírovanie, pútače, výrobu štítkov a fólií; tlakovo citlivé papiere na tlač etikiet a pútačov; papier všeobecného určenia; papier na tlač fotografií, počítačom generovaných a/alebo digitálnych obrazov; kartónové baliace karty a vložky na odevy; kartotékové, rotačné usporadovače a vizitky, oddeľovacie karty do kartoték a pohľadnice; držiaky na samolepiace etikety; držiaky na samolepiace vizitky; pogumované etikety a výstuže; samolepiace písmená, čísla a symboly; samolepiace výstuže; samolepiaci papier na použitie do laserových tlačiarní; embosovateľné pečate; poštovné obálky na dátové médiá, diskety a ochranné poštové obálky; menovky a odznaky; uhľový kopírovací papier; šanóny a zakladače; závesné obaly na spisy a závesné zakladače; krúžkové šanóny; prezentačné obaly a zakladače; referenčné obaly a zakladače, odkladacie obaly a zakladače; stojanové obaly a zakladače; obaly na správy a zápisnice; prezentačné dosky; obaly na jednotlivé hárky; prezentačné, referenčné a odkladacie obaly na jednotlivé hárky, ochranné obaly na jednotlivé hárky s oddielmi; priehľadné plastové usporadovače na ukladanie a prezeranie zberateľských kariet, vizitiek a fotografií; priehľadné plastové usporadovače so zakladacími štítkami; kartotékové oddeľovacie dosky do ochranných obalov; priehľadné plastové laminovacie listy na ochranu kariet, fotografií, certifikátov a podobných dokumentov pred poškodením; oddeľovacie listy do zakladačov; zdvíhače hárkov do zakladačov; zásobníky na samolepiace etikety; vinylové puzdrá so zipsom na kancelárske použitie; papier do zakladačov; obchodné tlačivá; obálky; a knihy odkazov; deliace listy a obdobné listy do zakladačov so štítkami (záložkami) alebo bez nich a kartotékové deliace listy so štítkami; potlačené a nepotlačené štítky (záložky) z papiera a kartónu na univerzálne použitie; albumy na fotografie; priehľadné plastové stránky do zakladačov so štítkami (záložkami); kartotékové deliace listy do ochranných obalov; priehľadné plastové laminované listy na ochranu kariet, fotografií, certifikátov a podobných dokumentov pred poškodením; zdvíhače hárkov do zakladačov; zásobníky na samolepiace etikety; zásobníky na samolepiace vizitky; oddeľovacie listy do zakladačov; dosky a obaly s vreckami; menovky a visačky; krúžkové šanóny a bloky; prezentačné obaly a zakladače; stojanové obaly a zakladače; poznámkové bloky a knihy; vinylové skladovacie puzdrá so zipsom na kancelárske použitie; prezentačné obaly; pogumované etikety a výstuhy; poštové obálky na dátové médiá, diskety a ochranné poštové obálky; obaly a zakladače na papiernický tovar; šanóny a zakladače na spisy; upínače na šanóny a zakladače; osobné diáre a diáre na kancelárske použitie; obaly a dosky s vreckami; poznámkové bloky a knižky; počítačovo tlačiteľné visačky, menovky a potreby, najmä samolepiace menovky, bezpečnostné menovky, visačky a odznaky, samolepiace etikety na bezpečnostné odznaky, karty a kartové vložky do plastových držiakov, identifikačné menovky, visačky a odznaky, identifikačné menovky, visačky a štítky s fotografiou; papier na pútače, transparenty a značky; výstražné a kontrolné (sledovacie) etikety a štítky z papiera, etikety z papiera na trvalé označenie súčastí (komponentov) počas výrobného procesu, na identifikáciu vozidiel a logistiku; etikety, štítky a visačky obsahujúce detektory na meranie čerstvosti potravinových výrobkov; ozdobné etikety s obrázkami alebo obrazmi na použitie s poštovými známkami a/alebo ako napodobeninu poštových známok; podlepené alebo lepidlom natierané hárky, pásky a netkané textílie z papiera alebo primárne z papiera na dekoráciu, pútače a etikety na zásoby (tovar); samolepiace materiály vo forme roliek a hárkov vrátane materiálov vyrobených z papiera, na univerzálne použitie vrátane dekorácie, pútačov, nápisov, automobilových ozdôb, označenia vozového parku, bezpečnostného a informačného označenia; plastové fólie a lamináty na komerčné alebo priemyselné balenie, dodávané vo forme hárkov alebo roliek; reflexné etikety na komerčné, grafické, alebo priemyselné použitie; etikety a štítky s výnimkou textilných; výstražné a kontrolné (sledovacie) netextilné etikety, netextilné etikety na trvalé označenie súčastí počas výrobného procesu, na identifikáciu vozidiel a logistiku; rôzne ozdobné predmety a netextilné etiketové výrobky do interiérov motorových vozidiel, najmä tepelne lepené etikety a tepelne vytvrdzovateľné lepidlá na tkaninové a textilné podklady, výstražné etikety airbagov na protislnečné tienidlá a výstražné etikety detských sedačiek na bezpečnostné pásy; netextilné etikety s čiarovým kódom na kontrolu (sledovanie) dielov v pásovej výrobe. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  AVERY DENNISON 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Avery Dennison Corporation; 8080 Norton Parkway, Mentor, Ohio 44060; US 
(740)  Attorney(s)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  14.08.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2009 11/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.04.2010 4/2010 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.11.2019 11/2019 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.11.2019 11/2019 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
 
POZ 1152-2009
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.08.2009 165,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.12.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.08.2019 133,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1152-2009
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 14.08.2009 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.08.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.08.2009 Type Payment
výsledok rešerše 07.09.2009 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 07.09.2009 Type Internal Letter
Plná moc 09.09.2009 Type Delivered
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.02.2010 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.10.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 24.10.2013 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 02.12.2013 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 22.01.2014 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 07.02.2014 Type Delivered
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.02.2014 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2014 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.08.2019 Type Delivered
Plná moc 07.08.2019 Type Delivered
Výpoveď plnej moci 07.08.2019 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.08.2019 Type Delivered
Plná moc 07.08.2019 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.08.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.08.2019 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.10.2022 Type Delivered
Plná moc 19.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 19.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2022 Type Sent document
POZ 1152-2009
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 21.02.2014 César Alexandr, JUDr. ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.10.2019 Avery Dennison Corporation Avery Dennison Corporation, A Delaware Corporation
3 Zápis alebo zmena zástupcu 01.10.2019 Čermák Jiří, JUDr. César Alexandr, JUDr.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.10.2022 Avery Dennison Corporation Avery Dennison Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku