Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1150-2012
(111)  Trademark Number  233926 
(151)  Registration Date  14.01.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  19.07.2022 
(210)  Application Number  1150-2012 
(220)  Application Date  19.07.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2012 
(450)  Publication of Registration Date  01.03.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 05, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Kozmetické prípravky.
05 - Vitamínové prípravky, minerálne výživové doplnky, posilňujúce prípravky, toniká, výživové vlákniny, výživové doplnky, liečivé čaje.
35 - Maloobchodná činnosť s vitamínovými prípravkami, s minerálnymi výživovými doplnkami, s posilňujúcimi prípravkami, tonikami, s výživovými vlákninami, s výživovými doplnkami, s liečivými čajmi, s kozmetickými prípravkami; reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov a plôch, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, marketingové štúdie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.03.06, 02.09.14, 01.15.11, 26.01.03, 26.04.06, 26.07.05 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Dobré zo Slovenska, družstvo; Budovateľská 34, 080 01 Prešov; SK 
(740)  Attorney(s)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  19.07.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 3/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.10.2015 10/2015 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.07.2017 7/2017 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 24.08.2022 16/2022 ND3M
 
POZ 1150-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.08.2012 165,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.02.2015 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.08.2015 27,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.02.2017 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 01.08.2022 133,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1150-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 19.07.2012 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.07.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 24.07.2012 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 24.07.2012 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.07.2012 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.08.2012 Type Payment
výsledok rešerše 30.08.2012 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 30.08.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 19.12.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 19.12.2014 Type Delivered
Plná moc 19.12.2014 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 30.01.2015 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.02.2015 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 27.02.2015 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode/prechode 27.05.2015 Type Delivered
rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 28.05.2015 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 31.07.2015 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.08.2015 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 08.09.2015 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.02.2017 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2017 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 15.06.2017 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.11.2021 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.07.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 04.08.2022 Type Sent document
POZ 1150-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 24.08.2015 Dobré zo Slovenska, družstvo A1 - Team s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.08.2015 GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing. GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.05.2017 Dobré zo Slovenska, družstvo Dobré zo Slovenska, družstvo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku