Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1143-2019
(111)  Trademark Number  254730 
(151)  Registration Date  14.04.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  14.04.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1143-2019 
(220)  Application Date  27.05.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.08.2019 
(450)  Publication of Registration Date  12.05.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  18, 31 
(511)  List of Classified Goods and Services  18 - Obojky, vôdzky a oblečenie pre zvieratá.
31 - Krmivo a nápoje pre zvieratá. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.17, 27.05.03, 25.03.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Skarleta Virágová - úprava odevov; Mostová 3, 927 01 Šaľa 1; SK 
(740)  Attorney(s)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  27.05.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2019 08/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FH3M
 
POZ 1143-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1143-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.05.2019 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 27.05.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 28.05.2019 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 11.06.2019 Type Sent document
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.06.2019 Type Payment
5 výsledok rešerše 03.07.2019 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 03.07.2019 Type Internal Letter
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.11.2019 Type Delivered
7a Sprievodný list 05.11.2019 Type Delivered
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 15.11.2019 Type Delivered
8a Príloha inde neuvedená 15.11.2019 Type Delivered
9 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 20.11.2019 Type Sent document
10 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 21.11.2019 Type Payment
11 výzva na doplnenie podania námietok 25.11.2019 Type Sent document
12 Doplnenie materiálov 23.01.2020 Type Delivered
12a Plná moc 23.01.2020 Type Delivered
13 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 28.01.2020 Type Sent document
14 Žiadosť inde neuvedená 20.03.2020 Type Delivered
14a Sprievodný list 20.03.2020 Type Delivered
14b Plná moc 20.03.2020 Type Delivered
15 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 20.03.2020 Type Delivered
15a Sprievodný list 20.03.2020 Type Delivered
16 oznámenie o zápise zmeny 26.03.2020 Type Sent document
17 Výzva na preukázanie používania staršej OZ 30.03.2020 Type Sent document
18 Odpoveď na správu úradu 03.08.2020 Type Delivered
18a Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Type Delivered
18b Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Type Delivered
18c Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Type Delivered
18d Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Type Delivered
18e Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Type Delivered
19 Doplnenie materiálov 03.08.2020 Type Delivered
19a Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Type Delivered
20 Doplnenie materiálov 03.08.2020 Type Delivered
20a Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Type Delivered
21 Doplnenie materiálov 03.08.2020 Type Delivered
21a Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Type Delivered
22 Doplnenie materiálov 03.08.2020 Type Delivered
22a Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Type Delivered
23 Doplnenie materiálov 03.08.2020 Type Delivered
23a Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Type Delivered
24 Doplnenie materiálov 03.08.2020 Type Delivered
24a Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Type Delivered
25 Doplnenie materiálov 05.08.2020 Type Delivered
25a Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Type Delivered
25b Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Type Delivered
26 Doplnenie materiálov 05.08.2020 Type Delivered
26a Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Type Delivered
26b Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Type Delivered
27 Doplnenie materiálov 05.08.2020 Type Delivered
27a Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Type Delivered
27b Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Type Delivered
28 Doplnenie materiálov 05.08.2020 Type Delivered
28a Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Type Delivered
28b Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Type Delivered
29 Doplnenie materiálov 14.08.2020 Type Delivered
29a Príloha inde neuvedená 14.08.2020 Type Delivered
30 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 21.08.2020 Type Sent document
31 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 17.02.2021 Type Sent document
32 pokyn na zápis po zverejnení 29.03.2021 Type Internal Letter
33 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.04.2021 Type Sent document
34 Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 26.04.2021 Type Delivered
35 všeobecný referátnik 04.05.2021 Type Sent document
POZ 1143-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2020 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku