Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1143-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  254730 
(151)  Dátum zápisu  14.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  14.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1143-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Obojky, vôdzky a oblečenie pre zvieratá.
31 - Krmivo a nápoje pre zvieratá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.17, 27.05.03, 25.03.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Skarleta Virágová - úprava odevov; Mostová 3, 927 01 Šaľa 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2019 08/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FH3M
 
POZ 1143-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1143-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.05.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.05.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.05.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 11.06.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.06.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 03.07.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 03.07.2019 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.11.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 05.11.2019 Typ Doručené
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 15.11.2019 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 15.11.2019 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 20.11.2019 Typ Odoslané
10 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 21.11.2019 Typ Platba
11 výzva na doplnenie podania námietok 25.11.2019 Typ Odoslané
12 Doplnenie materiálov 23.01.2020 Typ Doručené
12a Plná moc 23.01.2020 Typ Doručené
13 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 28.01.2020 Typ Odoslané
14 Žiadosť inde neuvedená 20.03.2020 Typ Doručené
14a Sprievodný list 20.03.2020 Typ Doručené
14b Plná moc 20.03.2020 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 20.03.2020 Typ Doručené
15a Sprievodný list 20.03.2020 Typ Doručené
16 oznámenie o zápise zmeny 26.03.2020 Typ Odoslané
17 Výzva na preukázanie používania staršej OZ 30.03.2020 Typ Odoslané
18 Odpoveď na správu úradu 03.08.2020 Typ Doručené
18a Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Typ Doručené
18b Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Typ Doručené
18c Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Typ Doručené
18d Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Typ Doručené
18e Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Typ Doručené
19 Doplnenie materiálov 03.08.2020 Typ Doručené
19a Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Typ Doručené
20 Doplnenie materiálov 03.08.2020 Typ Doručené
20a Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Typ Doručené
21 Doplnenie materiálov 03.08.2020 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Typ Doručené
22 Doplnenie materiálov 03.08.2020 Typ Doručené
22a Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Typ Doručené
23 Doplnenie materiálov 03.08.2020 Typ Doručené
23a Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Typ Doručené
24 Doplnenie materiálov 03.08.2020 Typ Doručené
24a Príloha inde neuvedená 03.08.2020 Typ Doručené
25 Doplnenie materiálov 05.08.2020 Typ Doručené
25a Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Typ Doručené
25b Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Typ Doručené
26 Doplnenie materiálov 05.08.2020 Typ Doručené
26a Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Typ Doručené
26b Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Typ Doručené
27 Doplnenie materiálov 05.08.2020 Typ Doručené
27a Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Typ Doručené
27b Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Typ Doručené
28 Doplnenie materiálov 05.08.2020 Typ Doručené
28a Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Typ Doručené
28b Príloha inde neuvedená 05.08.2020 Typ Doručené
29 Doplnenie materiálov 14.08.2020 Typ Doručené
29a Príloha inde neuvedená 14.08.2020 Typ Doručené
30 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 21.08.2020 Typ Odoslané
31 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 17.02.2021 Typ Odoslané
32 pokyn na zápis po zverejnení 29.03.2021 Typ Interné listy
33 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.04.2021 Typ Odoslané
34 Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 26.04.2021 Typ Doručené
35 všeobecný referátnik 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1143-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2020 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku