Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1137-2021
(111)  Trademark Number  255923 
(151)  Registration Date  02.09.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  02.09.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1137-2021 
(220)  Application Date  21.04.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  26.05.2021 
(450)  Publication of Registration Date  29.09.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; materiály na plombovanie zubov; materiály na zubné odtlačky; prípravky na uľahčenie prerezávania zubov; lieky pre zubné lekárstvo; liečivé prípravky na čistenie zubov; zmesi na opravu zubov.
44 - Lekárske služby; zdravotnícka starostlivosť; zubné lekárstvo; zdravotné poradenstvo; bielenie zubov; zubné poradenstvo; služby zubnej kliniky; služby v oblasti čistenia zubov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.07.23, 02.09.10, 24.09.02, 24.09.07, 24.09.03, 26.11.07, 27.05.19 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  CORONA DENTAL CARE s. r. o.; Hornočermánska 782/29, 949 01 Nitra 1; SK 
(740)  Attorney(s)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  21.04.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 29.09.2021 18/2021 FG3M
 
POZ 1137-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.05.2021 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1137-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.04.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 21.04.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.04.2021 Type Delivered
Plná moc 21.04.2021 Type Delivered
Plná moc 21.04.2021 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 21.04.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 22.04.2021 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Type Payment
výsledok rešerše 07.05.2021 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 07.05.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2021 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Type Delivered
Plná moc 21.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.06.2022 Type Delivered
POZ 1137-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku