Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1127-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233923 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1127-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.07.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Zelenina a zemiaky (konzervované, sušené alebo varené); ovocie (konzervované, sušené alebo varené); huby (konzervované, sušené alebo varené); výrobky z mäsa, hydiny, zveriny, rýb a morských plodov, všetky tieto výrobky taktiež vo forme výťažkov, polievok, želé, nátierok, zaváranín, varených, mrazených alebo sušených jedál; džemy; vajcia; mlieko; smotana; maslo; syry a ďalšie potraviny vyrobené prevažne z mlieka; mliečne náhradky; nápoje s prímesou mlieka; dezerty vyrobené prevažne z mlieka a dezerty vyrobené prevažne zo smotany; jogurty; sójové mlieko (mliečne náhradky) konzervované sójové bôby na ľudskú spotrebu; jedlé oleje a tuky; proteínové prípravky na ľudskú spotrebu; smotanové náhradky; párky a klobásy; údeniny; arašidové maslo; polievky; polievkové koncentráty; vývary; polievkové kocky; bujóny.
30 - Káva; kávové výťažky; prípravky a nápoje vyrobené prevažne z kávy; ľadová káva; kávové náhradky, výťažky z kávových náhradiek, prípravky a nápoje vyrobené prevažne z kávových náhradiek; cigória; čaj; čajové výťažky; prípravky a nápoje vyrobené prevažne z čaju; ľadový čaj, prípravky vyrobené prevažne zo sladu na ľudskú spotrebu; kakao a prípravky a nápoje vyrobené prevažne z kakaa; čokoláda; čokoládové výrobky; prípravky a nápoje vyrobené prevažne z čokolády; cukrovinky; sladkosti; cukríky; cukor; žuvačky nie na lekárske účely; prírodné sladidlá; pekárske výrobky; chlieb; droždie, pečivo, sušienky, zákusky, keksy, oblátky, karamelky; dezerty; pudingy; zmrzliny; vodové zmrzliny; šerbety; mrazené cukrovinky; mrazené zákusky; mrazené dezerty; mrazené jogurty; zmesi na výrobu zmrzliny a/alebo vodovej zmrzliny, a/alebo šerbetov, a/alebo mrazených cukroviniek, a/alebo mrazených zákuskov, a/alebo mrazených dezertov, a/alebo mrazených jogurtov; med a medové náhradky; raňajkové cereálie; müsli; kukuričné vločky; cereálne tyčinky; cereálie na priamu spotrebu; prípravky z cereálií; ryža; cestoviny; rezance; potraviny vyrobené prevažne z ryže, múky alebo cereálií, tiež vo forme hotových jedál; pizza; sendviče; zmesi potravinovej kaše a predpripraveného cesta; omáčky; sójová omáčka; kečup; výrobky na dochucovanie alebo korenenie jedla; jedlé korenie; chuťové prísady; dresingy do šalátov; majonéza; horčica; ocot.
32 - Stolová voda; šumivá voda alebo sýtená voda; spracovaná voda; pramenitá voda; minerálna voda; ochutená voda; nápoje s ovocnou príchuťou a nápoje vyrobené prevažne z ovocia; ovocné džúsy a zeleninové džúsy; nektáre; limonády; sódy a ostatné nealkoholické nápoje; sirupy; výťažky a esencie a ďalšie prípravky na výrobu nealkoholických nápojov (okrem esenciálnych olejov); nápoje vyrobené s mliečnymi fermentmi; nápoje vyrobené prevažne zo sóje; nápoje vyrobené prevažne zo sladu; izotonické nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.01, 26.02.05, 26.11.12, 27.05.22, 27.99.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Société des Produits Nestlé S. A.; 1800 Vevey; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.; Vysoká 2/B, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 3/2013 FG3M
 
POZ 1127-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.07.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1127-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.07.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 09.08.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 17.08.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
POZ 1127-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku