Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1125-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1125-2021 
(220)  Application Date  20.04.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  26.05.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Kancelárske práce; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; sprostredkovateľne práce; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; podpora predaja pre tretie osoby; sekretárske služby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby); maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami.
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; salóny krásy; zdravotné strediská (služby); kadernícke salóny; zdravotnícka starostlivosť; masáže; fyzioterapia; manikúra; farmaceutické poradenstvo; prenájom zdravotníckeho vybavenia; sauny (služby); soláriá (služby); služby vizážistov; prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská; zdravotné poradenstvo; depilácia voskom; prenájom kaderníckych prístrojov; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.03.02, 27.05.15, 05.03.13, 05.03.15, 02.03.23, 26.11.12, 29.01.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, oranžová 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Winmed, s. r. o.; Jelenecká 963/177, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 BA3M
 
POZ 1125-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1125-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.04.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 20.04.2021 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 20.04.2021 Type Delivered
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 21.04.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.04.2021 Type Sent document
5 výsledok rešerše 23.04.2021 Type Internal Letter
6 Odpoveď na správu úradu 03.05.2021 Type Delivered
6a Sprievodný list 03.05.2021 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.05.2021 Type Internal Letter
POZ 1125-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku