Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1115
(111)  Trademark Number  95189 
(151)  Registration Date  09.11.1939 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  09.11.2019 
(210)  Application Number  1115 
(220)  Application Date  09.11.1939 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  0, 01, 03, 05 
(511)  List of Classified Goods and Services  0 - Chemikálie na účely liečebné, hygienické, priemyselné, vedecké, fotografické, liečivá, farmaceutické drogy a prípravky, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlín, konzervujúce prostriedky, dietetické živiny, kozmetické prostriedky, dietetické živiny, kozmetické prostriedky, éterické oleje, mydlá.
01 - Neuvedené
03 - Neuvedené
05 - Neuvedené 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Convertin 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SpofaDental a.s.; Markova 238, 506 01 Jičín; CZ 
(740)  Attorney(s)  Juran Svetozár, JUDr., ANIMUS, Spoločná patentová kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45; SK 
(800)  International Registration Number  226491 
(800)  International Registration Date  12. 01. 1940 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  09.11.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2003 02/2003 PC3M
2 Obnovené ochranné známky 06.08.2009 08/2009 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2020 01/2020 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 07.01.2020 01/2020 ND3M
 
POZ 1115
S/N Fee Title Date Year Fee
8 F0003 Popl. za obnovu 10.02.2000 3 000,00 SKK

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1115
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.08.1995 Type Delivered
2 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.08.1995 Type Payment
3 pokyn na zápis prevodu 30.05.1997 Type Internal Letter
4 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.1997 Type Sent document
5 Žiadosť o obnovu 05.11.1999 Type Delivered
6 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 19.01.2000 Type Sent document
7 rozh.o zastavení konania 24.03.2000 Type Sent document
9 Žiadosť o pokračovanie v konaní 13.04.2000 Type Delivered
10 pokyn na obnovu OZ 21.07.2000 Type Internal Letter
11 dodatok k osvedčeniu OZ 09.10.2000 Type Sent document
12 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2002 Type Delivered
12a Plná moc 15.07.2002 Type Delivered
12b Doklad o podniku/podnikateľovi 15.07.2002 Type Delivered
13 vyžiadanie poplatku 12.09.2002 Type Sent document
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.10.2002 Type Payment
15 Odpoveď na správu úradu 15.11.2002 Type Delivered
16 pokyn na zápis prevodu 02.12.2002 Type Internal Letter
17 dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Type Sent document
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.05.2009 Type Delivered
18a Plná moc 14.05.2009 Type Delivered
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.05.2009 Type Payment
20 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Type Sent document
21 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.03.2019 Type Delivered
22 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.11.2019 Type Delivered
22a Sprievodný list 06.11.2019 Type Delivered
22b Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.11.2019 Type Delivered
22c Výpis z obchodného registra 06.11.2019 Type Delivered
22d Plná moc 06.11.2019 Type Delivered
23 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.11.2019 Type Delivered
24 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.11.2019 Type Delivered
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.11.2019 Type Payment
26 dodatok k osvedčeniu OZ 02.12.2019 Type Sent document
POZ 1115
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa Dental, státní podnik
1 Prevod majiteľa 05.12.2002 SPOFA - DENTAL, a. s. DENTAL, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 05.12.2002 Juran Svetozár, JUDr., ANIMUS, Spoločná patentová kancelária PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.11.2019 SpofaDental a.s. SPOFA - DENTAL, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku