Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1103-2015
(111)  Trademark Number  241605 
(151)  Registration Date  19.01.2016 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1103-2015 
(220)  Application Date  21.05.2015 
(310)  Priority Number  522354 
(320)  Priority Date  15.05.2015 
(330)  Country or Authority of Priority  CZ 
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2015 
(450)  Publication of Registration Date  01.03.2016 
(511)  International Classification of Goods and Services  32 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; sirupy na prípravu nealkoholických nápojov; prípravky na výrobu nápojov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  05.07.08, 25.01.01, 25.03.15, 26.04.19, 26.04.24, 25.05.02, 27.05.02, 27.05.22, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.05, 29.01.11 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, fialová, biela, zelená, modrá, ružová, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Attorney(s)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  21.05.2025 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2015 10/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2016 03/2016 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
 
POZ 1103-2015
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1103-2015
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.05.2015 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 21.05.2015 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.06.2015 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.06.2015 Type Payment
4 Doklad o práve prednosti 13.07.2015 Type Delivered
5 Plná moc 13.07.2015 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.07.2015 Type Sent document
7 výsledok rešerše 28.07.2015 Type Internal Letter
8 Odpoveď na správu úradu 29.07.2015 Type Delivered
9 pokyn na zverejnenie POZ 11.08.2015 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 11.02.2016 Type Sent document
11 Žiadosť o zápis prechodu 11.10.2021 Type Delivered
11a Výpis z obchodného registra 11.10.2021 Type Delivered
11b Výpis z obchodného registra 11.10.2021 Type Delivered
12 vyžiadanie poplatku 14.10.2021 Type Sent document
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2021 Type Payment
14 Doplnenie materiálov 12.11.2021 Type Delivered
14a Plná moc 12.11.2021 Type Delivered
15 dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2021 Type Sent document
POZ 1103-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 15.11.2021 Mattoni 1873 a.s. Poděbradka, a.s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.11.2021 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o. TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku