Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1102-2001
(111)  Trademark Number  199724 
(151)  Registration Date  16.07.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  06.04.2021 
(210)  Application Number  1102-2001 
(220)  Application Date  06.04.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.04.2002 
(450)  Publication of Registration Date  08.10.2002 
(511)  International Classification of Goods and Services  29 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Mäsové výrobky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  BIELA HORA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Bertovič Ignác; Dlhá, 900 55 Lozorno; SK 
(740)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.04.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.04.2002 04/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.10.2002 10/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.08.2011 08/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.11.2013 11/2013 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 12.05.2021 09/2021 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 1102-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1102-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť inde neuvedená 03.04.2001 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.04.2001 Type Delivered
3 Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.04.2001 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.04.2001 Type Payment
5 všeobecný referátnik 07.05.2001 Type Sent document
6 Oznámenie 07.06.2001 Type Delivered
7 výsledok rešerše 17.01.2002 Type Internal Letter
8 pokyn na zverejnenie POZ 17.01.2002 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.07.2002 Type Sent document
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.04.2011 Type Delivered
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.04.2011 Type Delivered
11a Plná moc 11.04.2011 Type Delivered
12 všeobecný referátnik 19.04.2011 Type Sent document
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.05.2011 Type Sent document
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.05.2011 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2011 Type Sent document
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2013 Type Delivered
16a Plná moc 03.05.2013 Type Delivered
17 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 03.05.2013 Type Delivered
18 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2013 Type Delivered
18a Plná moc 06.05.2013 Type Delivered
19 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 06.05.2013 Type Delivered
20 všeobecný referátnik 13.05.2013 Type Sent document
21 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.05.2013 Type Payment
22 dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Type Sent document
23 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 03.12.2014 Type Delivered
24 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 18.12.2014 Type Payment
25 druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2014 Type Sent document
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.08.2020 Type Delivered
27 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Type Delivered
28 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.04.2021 Type Delivered
28a Plná moc 09.04.2021 Type Delivered
29 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.04.2021 Type Sent document
30 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2021 Type Sent document
31 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.04.2021 Type Payment
32 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2021 Type Sent document
POZ 1102-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.08.2013 Bertovič Ignác BERTO, Bertovič Ignác
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.08.2013 Porubčan Róbert, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.04.2021 Bertovič Ignác Bertovič Ignác
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku