Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1098-2010
(111)  Trademark Number  229091 
(151)  Registration Date  14.01.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  30.06.2020 
(210)  Application Number  1098-2010 
(220)  Application Date  30.06.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.10.2010 
(450)  Publication of Registration Date  04.03.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Vitamíny, minerály; dietetické, výživové a bylinné doplnky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  21.03.21, 25.03.07, 26.01.04, 26.01.20, 26.02.07, 27.05.08 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Société des Produits Nestlé S.A.; Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey; CH 
(740)  Attorney(s)  RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.; Vysoká 2/B, Bratislava 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  30.06.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2010 10/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2011 3/2011 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2020 9/2020 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 1098-2010
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2010 165,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.06.2020 66,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1098-2010
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 30.06.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.07.2010 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 06.07.2010 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.07.2010 Type Payment
Plná moc 21.07.2010 Type Delivered
výsledok rešerše 28.07.2010 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 30.07.2010 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 09.08.2010 Type Delivered
Doklad 09.08.2010 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 03.09.2010 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.01.2011 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.11.2019 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.06.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 29.06.2020 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.07.2020 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 11.10.2022 Type Delivered
Doplnenie materiálov 11.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 11.10.2022 Type Delivered
Plná moc 11.10.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis prevodu 11.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 11.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 11.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 11.10.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Type Sent document
POZ 1098-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 28.10.2022 Société des Produits Nestlé S.A. Solgar Holdings, Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.10.2022 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku