Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1083-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  242806 
(151)  Dátum zápisu  13.07.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1083-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.07.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.09.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama pre tovary pôvodom z Kolumbie.
39 - Balenie tovarov pôvodom z Kolumbie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  11.03.04, 05.07.01, 24.03.07, 25.05.02, 25.01.19, 26.04.16, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.07, 29.01.02, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie