Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1082-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234036 
(151)  Dátum zápisu  15.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1082-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.07.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Káva; kávové výťažky; náhradky kávy; kávové príchute; instantná káva.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  11.03.04, 24.03.07, 05.07.01, 25.05.02, 25.01.19, 26.04.24, 27.05.19, 27.05.22, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.07 
(540) Vyjadrenie