Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1069-2011
(111)  Trademark Number  240416 
(151)  Registration Date  20.07.2015 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  24.06.2021 
(210)  Application Number  1069-2011 
(220)  Application Date  24.06.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.11.2011 
(450)  Publication of Registration Date  03.09.2015 
(511)  International Classification of Goods and Services  33, 35, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  33 - Alkoholické nápoje, likéry, koktaily, vermúty, vína, liehoviny, destilované nápoje, alkoholové extrakty, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi; služby v oblasti reklamy a prezentácie produktov z oblasti nápojov a gastronómie.
43 - Služby v oblasti prenájmu výčapných pultov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.03, 26.01.20, 26.01.24, 27.05.02, 27.05.19 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  COFFEA Drinks, s. r. o.; Koperníkova 15, 917 01 Trnava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  24.06.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2011 11/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.09.2015 09/2015 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 12.05.2021 09/2021 ND3M
 
POZ 1069-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1069-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.06.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.07.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 07.09.2011 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 23.09.2011 Type Internal Letter
5 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 31.01.2012 Type Delivered
6 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.02.2012 Type Payment
7 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 09.03.2012 Type Sent document
8 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 30.04.2012 Type Delivered
8a Plná moc 30.04.2012 Type Delivered
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.05.2012 Type Delivered
9a Plná moc 04.05.2012 Type Delivered
10 prvé predĺženie lehoty 17.05.2012 Type Sent document
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.07.2012 Type Delivered
12 Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 11.07.2012 Type Delivered
13 druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.07.2012 Type Sent document
14 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.07.2012 Type Payment
15 Vyjadrenie k námietkam 10.09.2012 Type Delivered
16 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 01.08.2013 Type Sent document
17 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 02.09.2013 Type Delivered
18 Podanie rozkladu 13.09.2013 Type Delivered
19 Odôvodnenie rozkladu 02.10.2013 Type Delivered
20 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 15.10.2013 Type Sent document
21 predkladacia správa k rozkladu 14.10.2013 Type Internal Letter
22 všeobecný referátnik 23.10.2013 Type Sent document
23 Odpoveď na správu úradu 30.12.2013 Type Delivered
24 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 27.01.2014 Type Sent document
25 Vyjadrenie k rozkladu 26.03.2014 Type Delivered
26 Vyjadrenie k rozkladu 31.03.2014 Type Delivered
27 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 12.05.2015 Type Internal Letter
28 protokol o rokovaní komisie 12.05.2015 Type Internal Letter
29 protokol o hlasovaní komisie 12.05.2015 Type Internal Letter
30 rozhodnutie o rozklade 02.07.2015 Type Sent document
31 pokyn na zápis po zverejnení 15.07.2015 Type Internal Letter
32 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2015 Type Sent document
33 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.11.2020 Type Delivered
34 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.03.2021 Type Delivered
35 vyžiadanie poplatku za obnovu 26.03.2021 Type Sent document
36 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.04.2021 Type Payment
37 dodatok k osvedčeniu OZ 15.04.2021 Type Sent document
POZ 1069-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku