Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1061-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1061-2021 
(220)  Application Date  16.04.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  26.05.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 30, 41, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Džemy; polievky; ovocné šaláty; ovocné chuťovky; zeleninové nátierky.
30 - Cestoviny; zákusky, koláče; cukrárske výrobky; smotanové zmrzliny; palacinky; makaróny; pizza; ravioly; omáčky (chuťové prísady); špagety; torty; zvitky (cestoviny); paradajková omáčka; zálievky na šaláty; pesto (bazalková omáčka); omáčky na cestoviny.
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; prekladateľské služby; písanie textov; tlmočenie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; zdobenie jedál; zdobenie zákuskov; informácie a poradenstvo pri príprave jedál. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Adrianine 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Buociková Adriana, Mgr.; P. Mudroňa 605/34, 036 01 Martin 1; SK 
(740)  Attorney(s)  AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.; Škultétyho 472/10, 036 01 Martin 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 BA3M
 
POZ 1061-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1061-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.04.2021 Type Delivered
1a Plná moc 16.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 16.04.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 04.05.2021 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 04.05.2021 Type Internal Letter
POZ 1061-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku