Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1060-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1060-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.05.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Náradie na záhradnícke použitie (nie na ručný pohon); náradie na elektrický pohon; miniatúrne náradie na elektrický pohon; ručné náradie na elektrický pohon; nadstavce na náradie na elektrický pohon; hroty (nadstavce) na ručné náradie na elektrický pohon; bity (nadstavce) na náradie na elektrický pohon.
25 - Športová obuv; pracovná obuv; vysoká obuv; topánky; dámska obuv; detská obuv; gamaše (doplnky obuvi); detské topánky do dažďa; gumáky (gumové čižmy); gumová obuv; vysoké čižmy; obuv na voľný čas; pánska obuv; papuče; plastové papuče; plochá obuv; jazyky do topánok a do vysokých topánok; bundy; bundy bez rukávov; krátke bundy; teplákové bundy s dlhými rukávmi (mikiny); bundy s rukávmi; detské nohavice; detské oblečenie; nohavice; nohavice pod kolená; šortky (oblečenie); kapsáčové nohavice; textilné opasky (časti odevov); návleky na kolená (odevy); neformálne oblečenie; neformálne voľné nohavice; nepremokavé gumou impregnované odevy; nepremokavé odevy (bundy s kapucňou); opasky (časti odevov); rukavice (oblečenie); vysoká pracovná obuv; pracovné odevy; odevy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s oblečením; maloobchodné a veľkoobchodné služby s obuvou; maloobchodné a veľkoobchodné služby s pokrývkami hlavy; maloobchodné a veľkoobchodné služby so športovým vybavením; maloobchodné a veľkoobchodné služby s odevmi prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s odevnými doplnkami; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; maloobchodné a veľkoobchodné služby s odevmi. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  supermonterky 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AB BANY s.r.o.; Moravský Svätý Ján 697 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátní kancelář Mgr. Petr Žižka, LL.M.; Sedláčkova, 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1060-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.05.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1060-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 17.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.05.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.09.2022 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 09.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.09.2022 Typ Doručené
POZ 1060-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku