Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1053-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1053-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 28, 31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy; oblečenie; vesty pre rybárov.
28 - Umelé rybárske návnady; rybárske udice; podberáky pre rybárov; rybárske plaváky; návnady na lov a rybolov; rybárske náradie; rybárske vlasce; rybárske navijaky; koše na rybolov; materiály na rybárske vlasce; plaváky (rybársky výstroj); snímače záberu (rybársky výstroj); poľovnícke alebo rybárske pachové návnady.
31 - Živé ryby; živé rybárske návnady; rybia múčka na kŕmenie zvierat. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CONQUER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šimonič Peter; Ivanská cesta 4332/8, 821 04 Bratislava 2; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o.; Hlavná 6, 927 01 Šaľa; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1053-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1053-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.04.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 15.04.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 15.04.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 15.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.04.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.04.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.04.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 29.04.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 03.05.2021 Typ Interné listy
POZ 1053-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku