Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1046-2002
(111)  Trademark Number  207339 
(151)  Registration Date  05.10.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.04.2012 
(210)  Application Number  1046-2002 
(220)  Application Date  12.04.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.06.2003 
(450)  Publication of Registration Date  01.12.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  06, 11, 17, 19, 20, 21, 27, 35, 37, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Kovové stavebné materiály; zámočnícke a klampiarske kovové potreby; všetky uvedené tovary výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
11 - Sanitárske zariadenia; vane; sprchovacie kúty; záchodové splachovacie zariadenia; záchody; záchodové dosky; bidety; umývadlá; zariadenia na distribúciu vody; zariadenia na vykurovanie; všetky uvedené tovary výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
17 - Plastové rozvody vody; všetky uvedené tovary výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
19 - Nekovové stavebné materiály; dlažba s výnimkou kovovej; nekovové obklady ako stavebné prvky; polospracované drevo; stavebné výrobky z plastových materiálov; všetky uvedené tovary výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
20 - Nábytok kúpeľňový, kovový a kempingový; zrkadlá samostatné aj ako súčasť bytového zariadenia; všetky uvedené tovary výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
21 - Kúpeľňové plastové doplnky zahrnuté v tejto triede; obklady podláh s výnimkou keramických; všetky uvedené tovary výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
27 - Kúpeľňové koberce; linoleá; rohože; všetky uvedené tovary výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; všetky uvedené služby výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
37 - Inštalačné služby v stavebníctve; opravárske služby v stavebníctve; všetky uvedené služby výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch.
42 - Projekčná činnosť; všetky uvedené služby výlučne na vybavenie kúpeľní v domoch. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  03.09.14, 27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GIENGER spol. s r.o.; Kvítkovická 1633, 763 61 Napajedla; CZ 
(740)  Attorney(s)  Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing.; Pluhová 78, 831 03 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  12.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2003 6/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 01.12.2004 12/2004 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 7/2012 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.12.2014 12/2014 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.12.2014 12/2014 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.12.2014 12/2014 PC3M
7 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 1046-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.05.2002 5 600,00 SKK
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 17.09.2003 800,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.06.2004 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.05.2012 248,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.08.2014 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.08.2014 27,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.08.2014 7,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1046-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.02.2002 Type Delivered
Plná moc 12.04.2002 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.04.2002 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.05.2002 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.05.2002 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2003 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 24.03.2003 Type Delivered
výsledok rešerše 26.03.2003 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 26.03.2003 Type Internal Letter
Námietka proti zápisu - FAX 03.09.2003 Type Delivered
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.09.2003 Type Delivered
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 19.09.2003 Type Payment
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 06.10.2003 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.11.2003 Type Delivered
všeobecný referátnik 27.11.2003 Type Sent document
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.03.2004 Type Delivered
Oznámenie 22.03.2004 Type Delivered
všeobecný referátnik 26.03.2004 Type Sent document
Oznámenie 29.03.2004 Type Delivered
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.04.2004 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.04.2004 Type Delivered
všeobecný referátnik 30.04.2004 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.06.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.06.2004 Type Payment
Oznámenie 05.08.2004 Type Delivered
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 19.08.2004 Type Sent document
pokyn na zápis po zverejnení 30.09.2004 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 08.10.2004 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.07.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o podniku/podnikateľovi 02.07.2014 Type Delivered
Plná moc 02.07.2014 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.07.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 02.07.2014 Type Delivered
Plná moc 02.07.2014 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.07.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.08.2014 Type Payment
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.08.2014 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.08.2014 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2014 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Type Delivered
POZ 1046-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 27.10.2014 GIENGER BOHEMIA, s.r.o. KNORR - vybavení koupelen, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.10.2014 GIENGER BOHEMIA, s.r.o. GIENGER BOHEMIA, s.r.o.
3 Prevod majiteľa 27.10.2014 GIENGER spol. s r.o. GIENGER BOHEMIA, s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 27.10.2014 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing. LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku