Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1044-2002
(111)  Trademark Number  206244 
(151)  Registration Date  13.05.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.04.2012 
(210)  Application Number  1044-2002 
(220)  Application Date  12.04.2002 
(310)  Priority Number  1003223 
(320)  Priority Date  09.01.2002 
(330)  Country or Authority of Priority  BX 
(442)  Date of Making Application Available to the Public  11.09.2003 
(450)  Publication of Registration Date  03.08.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 03 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Chemické prípravky na priemyselné účely; prípravky na zmäkčovanie vody; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa s výnimkou prípravkov pre domácnosť; chemické ochranné prípravky na predmety zo skla, porcelánu, hliny a kameniny, keramické nádoby a iný kuchynský riad; chemické prípravky na zabránenie matnenia kuchynského riadu a predmetov zo skla, pokiaľ nie sú uvedené v iných triedach; všetky uvedené tovary s alebo bez dezinfekčných vlastností.
03 - Bieliace prípravky a iné prípravky na pranie a umývanie riadu v pevnej, kvapalnej alebo gélovej forme; prípravky na leštenie kuchynských a sklenených predmetov; prípravky na ochranu predmetov z porcelánu, hliny a kameniny, keramických nádob a kuchynského riadu do umývačiek riadu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  PROTECTOR 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Reckitt Benckiser Finish B.V.; Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp; NL 
(740)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  12.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.09.2003 9/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.08.2004 8/2004 FH3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.02.2007 2/2007 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.07.2016 7/2016 PC3M
6 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 1044-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.04.2002 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.12.2006 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.01.2012 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.01.2012 132,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.04.2016 13,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1044-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.04.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.04.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2002 Type Payment
Doklad o práve prednosti 02.05.2002 Type Delivered
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 09.05.2002 Type Sent document
Plná moc 10.05.2002 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2003 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 26.02.2003 Type Delivered
výsledok rešerše 28.02.2003 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 07.04.2003 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.06.2003 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 01.07.2003 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 04.07.2003 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.12.2003 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 18.02.2004 Type Delivered
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.02.2004 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 19.04.2004 Type Delivered
pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 30.04.2004 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.05.2004 Type Sent document
Plná moc 27.11.2006 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.11.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 03.01.2007 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.01.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.01.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 13.01.2012 Type Delivered
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.01.2012 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.01.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 21.04.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doplnenie materiálov 26.04.2016 Type Delivered
Doklad o prevode 26.04.2016 Type Delivered
Plná moc 26.04.2016 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.04.2016 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 30.06.2016 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Type Delivered
POZ 1044-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.12.2006 Reckitt Benckiser N. V. Reckitt Benckiser N. V.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 16.02.2012 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
3 Prevod majiteľa 01.06.2016 Reckitt Benckiser Finish B.V. Reckitt Benckiser N. V.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 01.06.2016 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku