Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1043-2002
(111)  Trademark Number  206431 
(151)  Registration Date  08.06.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.04.2012 
(210)  Application Number  1043-2002 
(220)  Application Date  12.04.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.07.2003 
(450)  Publication of Registration Date  08.09.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  06, 07, 20, 40 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Kľúče, kovové polotovary na výrobu kľúčov, kovové zámky neelektrické, zámkové systémy a ich kľúče, visacie zámky, cylindrické vložky do zámkov a ich kľúče, mechanické zabezpečovacie zariadenia, krúžky z obyčajných kovov na kľúče, západky, bezpečnostné schránky, pánty, závesy, kovové závory, kovové brány, drôty z obyčajných kovov, kovové držadlá, rukoväti, kľučky, kovové okná, dverové zástrčky a zarážky z kovu, klopadlá, kovové kolíky, stavebné kovania, kovania na dvere, okná, kovania na nábytok, neelektrické otvárače a zatvárače dverí, pokladničky, kovové poštové schránky, kovové identifikačné štítky, drobný železiarsky tovar, obyčajné kovy surové alebo ako polotovary, trezory.
07 - Stroje na výrobu kľúčov, stroje na profilovanie a kopírovanie kľúčov.
20 - Zámky s výnimkou kovových a elektrických, nekovové kľúče, nekovové zámky na vozidlá, nekovové závory, nekovový spojovací materiál, nekovové pánty, závesy a kovania, nekovové poštové schránky, vývesné štíty z dreva alebo plastov, vešiaky na kľúče, vystavovacie a prezentačné stojany a pútače.
40 - Lisovanie kľúčov, kopírovanie kľúčov, zhotovovanie kópií kľúčov, predovšetkým zhotovovanie kópií kľúčov kopírovacím frézovaním, úprava a spracovanie hrubých kľúčov ako polotovarov, sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  CEA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kalmár Richard, Mgr.; Osuského 46, 851 03 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  12.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2003 7/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 08.09.2004 9/2004 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 7/2012 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.10.2012 10/2012 TC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 1043-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.05.2002 3 800,00 SKK
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 07.10.2003 800,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.04.2004 500,00 SKK
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 04.05.2012 149,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.07.2012 6,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1043-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc 12.04.2002 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.04.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.04.2002 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.05.2002 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2002 Type Payment
výsledok rešerše 04.02.2003 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2003 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 07.04.2003 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 11.04.2003 Type Internal Letter
Námietka proti zápisu - FAX 01.10.2003 Type Delivered
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.10.2003 Type Delivered
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 09.10.2003 Type Payment
výzva na doplnenie podania námietok 14.10.2003 Type Sent document
Plná moc 13.11.2003 Type Delivered
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 14.11.2003 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.01.2004 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.03.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.04.2004 Type Payment
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 07.05.2004 Type Delivered
Žiadosť inde neuvedená 12.05.2004 Type Delivered
Oznámenie 13.05.2004 Type Delivered
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.05.2004 Type Delivered
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 18.05.2004 Type Sent document
Oznámenie 27.05.2004 Type Delivered
Oznámenie 27.05.2004 Type Delivered
pokyn na zápis po zverejnení 31.05.2004 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.06.2004 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 12.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
všeobecný referátnik 19.04.2012 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.05.2012 Type Delivered
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 09.05.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2012 Type Delivered
všeobecný referátnik 19.06.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.06.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Oznámenie 13.07.2012 Type Delivered
Plná moc 13.07.2012 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.07.2012 Type Payment
všeobecný referátnik 17.07.2012 Type Sent document
Plná moc 23.07.2012 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.04.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 12.04.2022 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 20.05.2022 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 04.11.2022 Type Sent document
POZ 1043-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.08.2012 Kalmár Richard, Mgr. Kalmár Richard
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku